Carlisle Şehri

Carlisle Şehri, Birleşik Krallık'ta İngiltere ülkesi Kuzey-Batı İngiltere bölgesinde bulunan Cumbria kontluğuna bağlı ikinci derece bölgesel metropoliten-olmayan yerel idaresidir. "Carlisle Şehri"'nin idare merkezi, yerel idaresi sınırları içinde bulunan en büyük yerleşke olan Carlisle kentidir. Cumbria Kontluğu yerel idare merkezi de Carlisle kentinde konumlandığı için "'Carlisle Şehri" sınırları içinde bulunmaktadır.

Carlisle Şehri, Birleşik Krallık'ta İngiltere ülkesi Kuzey-Batı İngiltere bölgesinde bulunan Cumbria kontluğuna bağlı ikinci derece bölgesel metropoliten-olmayan yerel idaresidir. "Carlisle Şehri"'nin idare merkezi, yerel idaresi sınırları içinde bulunan en büyük yerleşke olan Carlisle kentidir. Cumbria Kontluğu yerel idare merkezi de Carlisle kentinde konumlandığı için "'Carlisle Şehri" sınırları içinde bulunmaktadır. Carlisle Şehri "1972 Yerel İdare Reformu Kanunu" ile yaratılmış bir hukuki yerel idare birimidir. Ortaçağlardan beridir Carlisle yerleşkesi Şehir (City) statüsü taşımaktaydı ve 1835'de kurulan "Carlisle Belediyesi" birimine "Şehir (City)" adı taşıma şerefi tanınmıştı. Bu şeref statüsü 1972 Yerel İdare Reform Kanunu ile 1974'de yeni kurulan Cumbria Kontluğu'na bağlı olarak kurulan ikinci seviyede metropoliten olmayan yerel idareye geçti. Bu yeni yerel idare birimi, merkez kentinin adına ve daha önceki yerel idare biriminin "Şehir" statüsüne uyularak "Carlisle Şehri" olarak adlandırıldı. Carlisle Şehri yerel idaresi, 1972'de kurulmadan önce, aynı alanda 19. yüzyıl ve daha önceki yasalarına göre kurulmuş olan bağımsız olan "Carlisle County Borough" ile ilga edilen "Cumberland Kontluğu" 'na bağlı "Border Kirsal öolge" yerel idaresinin birleştirilmesinden oluşturuldu. Böylece 1972de yeni kurulan yerel idare birimi "Carlisle Şehri", "Carlisle" coğrafi ve tarihi yerleşkesini sınırları içine aldığı gibi; bunun yanında "Brampton" ve "Longtown" ufak şehirlerini ve "Dalston", "Scotby" and "Wetheral" gibi civarinda bulunan kırsal küçük yerleşkeyi de içinde bulundurur. Bu nedenle "Carlisle Şehri"nin 1039.97 km2 olan alanında bulunan büyük alanlar (idare adının "şehir" olmasının tersine olarak) kırsal niteliğe sahiptirler. Demografi Carlisle Şehri yüzölçümü 1,039.97 km2 ve en son 2001 nüfus sayımına göre bu sınırlar içindeki nüfus 133,914 kişidir. Birleşik Krallık'ta nüfus sayımları 10 yılda bir yapılmaktadir ve 2011 sayımı yapılmış olmakla beraber sonuçlar daha belli olmamıştır. Carlisle Şehri 1972de kurulmakla beraber, o zaman içine dahil olan eski yerel idareler için nüfus sonuçleri elde bulunduğu için, yapılan yeni hesaplarla Carlisle Şehri sınırları içindeki nüfusun 10 yıllık nüfus sayımlarına göre nasıl değiştiği bulunmuştur. Carlisle Şehri için nüfus sayımlarına gore nüfusun gelişmesi şu gösterimde izlenebilir:: Kişi Colors= id:lightgrey value:gray(0.9) id:darkgrey value:gray(0.7) id:sfondo value:rgb(1,1,1) id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8) ImageSize = width:750 height:373 PlotArea = left:50 bottom:50 top:30 right:30 DateFormat = x.y Period = from:0 till:150000 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:50000 start:0 ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:10000 start:0 BackgroundColors = canvas:sfondo BarData= bar:1801 text:1801 bar:1811 text:1811 bar:1821 text:1821 bar:1831 text:1831 bar:1841 text:1841 bar:1851 text:1851 bar:1861 text:1861 bar:1871 text:1871 bar:1881 text:1881 bar:1891 text:1891 bar:1901 text:1901 bar:1911 text:1911 bar:1921 text:1921 bar:1931 text:1931 bar:1941 text:1941 bar:1951 text:1951 bar:1961 text:1961 bar:1971 text:1971 bar:1981 text:1981 bar:1991 text:1991 bar:2001 text:2001 PlotData= color:barra width:20 align:left bar:1801 from:0 till: 32825 bar:1811 from:0 till: 37176 bar:1821 from:0 till: 43500 bar:1831 from:0 till: 49571 bar:1841 from:0 till: 51972 bar:1851 from:0 till: 57378 bar:1861 from:0 till: 61857 bar:1871 from:0 till: 66336 bar:1881 from:0 till: 70816 bar:1891 from:0 till: 71950 bar:1901 from:0 till: 74989 bar:1911 from:0 till: 78160 bar:1921 from:0 till: 80640 bar:1931 from:0 till: 83200 bar:1941 from:0 till: 90127 bar:1951 from:0 till: 97667 bar:1961 from:0 till: 99124 bar:1971 from:0 till: 100607 bar:1981 from:0 till: 99507 bar:1991 from:0 till: 101948 bar:2001 from:0 till: 100798 PlotData= bar:1801 at: 32825 fontsize:S text: 32.825 shift:(-8,5) bar:1811 at: 37176 fontsize:S text: 37.176 shift:(-10,5) bar:1821 at: 43500 fontsize:S text: 43.500 shift:(-10,5) bar:1831 at: 49571 fontsize:S text: 49.571 shift:(-10,5) bar:1841 at: 51972 fontsize:S text: 51.972 shift:(-10,5) bar:1851 at: 57378 fontsize:S text: 57.378 shift:(-10,5) bar:1861 at: 61857 fontsize:S text: 61.857 shift:(-10,5) bar:1871 at: 66336 fontsize:S text: 66.336 shift:(-10,5) bar:1881 at: 70816 fontsize:S text: 70.816 shift:(-10,5) bar:1891 at: 71950 fontsize:S text: 71.950 shift:(-10,5) bar:1901 at: 74989 fontsize:S text: 74.989 shift:(-10,5) bar:1911 at: 78160 fontsize:S text: 78.160 shift:(-10,5) bar:1921 at: 80640 fontsize:S text: 80.640 shift:(-10,5) bar:1931 at: 83200 fontsize:S text: 83.200 shift:(-10,5) bar:1941 at: 90127 fontsize:S text: 90.127 shift:(-10,5) bar:1951 at: 97667 fontsize:S text: 97.667 shift:(-10,5) bar:1961 at: 99124 fontsize:S text: 99.124 shift:(-10,5) bar:1971 at: 100607 fontsize:S text: 100.607 shift:(-10,5) bar:1981 at: 99507 fontsize:S text: 99.507 shift:(-10,5) bar:1991 at: 101948 fontsize:S text: 101.948 shift:(-10,5) bar:2001 at: 100798 fontsize:S text: 100.798 shift:(-10,5) TextData= fontsize:S pos:(20,20) text:Kaynak - Vision of Britain == İdare sistemiYerel idare sistemi Carlisle Şehri (City Of Carlisle) Cumbria Kontluğu birinci seviyedeki yerel idareye bağlı olan ikinci seviyede "metropoliten olmayan bölge" yerel idaresi birimidir. Genel olarak büyük stratejik konular üzerindeki kararlar ve idare Cumbria Kontluğu'nda ve Kontluk Konseyinde alınıp oradan yürütülür. Daha detaylı taktik idare kararların alınması ve yürütülmesi Carlisle Şehri Yerel İdaresi ve Yerel İdare Konseyi tarafından yapılmaktadır. Bu iki seviyeli yerel idare siatemi için yetkiler ve görevler 1972 Yerel İdare Kanunu ile kesinlikle belirtilmiştir. Carlisle Şehri altında "semt/köy" adı verilebilecek "civil parish" idareleri bulunmaktadır. Bu görev ayrımı Birleşik Krallık'ta genel bir standart yerel idare ayrımı olmayıp "semt/köy idaresi (cıvıl parish)" kurmak bir üst yerel idarenin kararına bağlıdır ve bu alt yerel idarelere verilecek görev ve yetkiler çok sınırlıdır. "Carlisle Şehri Yerel İdare Konseyi" "semt/köy idaresi (civil parish)" sistemini, tek bir istina ile, hemen hemen tüm alaninda kullanmayı seçmiştir. 2008 itibariyle şu 34 "semt/köy (civil parish)" alt-yerel idarelerini kurmuştur::

Yerel idare konseyi siyasi görünümü

"Carlisle Şehri Yerel İdare Konseyi"nde 55 tane yerel idare meclis üyesi bulunur. Bu üyeleri seçmek için şehir alanı 22 yerel seçim bölgesine bölünmüştür. Carlisle Şehri yerel idaresinin 1974de resmen kuruluşundan beri bu yerel idare için resmi temsilci olan; yerel idarede siyasi görevlerden tarafsız ve sadece törensel yetkileri bulunan bir "Belediye Başkanı" konsey üyeleri arasından seçilmektedir. 2011-2012 dönemi için " Carlisle Şehri Belediye Başkanı (Mayor Of Carlisle)" konsey üyesi olan "Barry Ogilvie"'dir. Mayıs 2011 yerel idare kısmi seçimlerinden sonra bu konseyde İşçi Partisi'nin 24 üyesi ve Muhafazakar Parti'nin 22 üyesi "Liberal Demokrat Parti"'nin 4 üyesi; ve 1 "bağımsız" üye bulunmaktadır. Böylece en büyük parti "İşçi Partisi" olmakla beraber bu partinin Şehir Konseyi'ni kontrol için gerekli tüm çoğunluğu bulunmamaktadır. Buna rağmen Şehir Konseyi'ni "Muhafazakar Parti" kontrol etmekte ve bu partinin lideri olan "Mike Mitchelson", konsey lideri görevini sürdürmektedir. == Kardeş şehirler == Carlisle Şehri şu kentlerle resmi kardeş şehir bağlantısı kurmuştur: * *
* ==Ayrıca bakınız== *Kuzey-Batı İngiltere *Cumbria *Carlisle == Dış bağlantılar == * Tullie House Müzesi ve Sanat Galerisi (Erişim:4.8.2010) *

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Carlisle Şehri ilgili konular

 • Canberra Şehri

  Avustralya' nın Başkentidir. altıncı büyük kenti olup Sidney ...
 • Pescara Şehri

  talya' nın kuzey doğusunda kalan Puzzo Bölgesinin ...
 • Yeraltı şehri

  __TOC__Kapadokya bölgesi`nin en ilginç kültürel zenginliklerinden biri olan çeşitli büyüklükteki Yeraltı Yerleşimleri 150-200 civarındad
 • Quebec (şehri)

  Québec, (veya Ville de Québec) Kanada'nın Québec eyaletinin başkenti olup 2005 yılı nüfus sayımına göre şehir sınırları içindeki nüfu
 • Carlisle Şehri

  Carlisle Şehri, Birleşik Krallık'ta İngiltere ülkesi Kuzey-Batı İngiltere bölgesinde bulunan Cumbria kontluğuna bağlı ikinci derece bölges