Carolyn Dando

Adalar

Adalar, İstanbul'un 32 ilçesinden biri. Marmara Denizindeki 6 adadan meydana gelir.

San Marco

San Marco Venedik'in Şehrin merkezine uzanan altı kısmından biridir. San Marco ayrıca San Giorgio Maggiore adasını da içerir.Saint Mark's Square ihtiva etmesine rağmen , kısmın bir parçası olarak yönetilmedi.

swoosh

simgesinin kullanıldığı bir Air Zoom ayakkabı

huiler

Huiler, (Arapça: هوي, Çince: 回族 pinyin: Huí­zíº, Xiao'erjing: حُوِ ذَو ), Çin Halk Cumhuriyeti'nin 56 resmí etnik grubunun biri olan dini etnik grupdur. Dil ve fiziksel yapı açısından Han ulusu ile aynı olup İslam dinine bağlıdır. Dilleri Çi...

İstanbul Adaları

İstanbul Adalarının tarihine ait Bizans öncesinden pek az bilgi vardır. Bunlar Thimkus Artemiones gibi antik çağ yazarlarının eserlerinde bulunur Batı kaynaklarında Adalar, sayısız trajedilerin yaşandığı yerlerdir. Bizans tarihçileri bu manastırlardan anc...

Italo Svevo

İstanbul alınıp yağma edildikten sonra şehir ve imparatorluk toprakları Haçlılar arasında paylaşıldı. Merkez İstanbul olmak üzere bir Latin imparatorluğu kuruldu ve imparator seçilen Flandria kontu Baudouin, İstanbul'un sekizde beşini, Sisam, Sakız ve Mid...

Cennetimden Bakarken

Kitap: Alice Sebold Senaryo: Peter Jackson Fran Walsh Philippa Boyens