Cash Reform Group

Reform

Katolik Kilisesi'nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya'da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir. Reform'un Nedenleri 1-Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fi...

Protestan Reformasyon

Devrim, inkılâp ya da ihtilâl, bir durumdan başka bir duruma geçiş, evrim, dönüşüm. Toplumsal değişimlerin insan iradesiyle hızlandırılması devrimleri oluşturur.

Reform Kiliseleri

Reform Kiliseleri, 16. yüzyıl Reform hareketinden doğan klasik Protestanlığın temsilcisi büyük gruplardan biri. Başlangıçta, Reform ilkelerini benimseyen kiliselerin tümü kendilerini Katolik Kilisesi`nden ayırmak amacıya bu adı kullanıyordu.

Reformlar

Devrim, inkılâp ya da ihtilâl, bir durumdan başka bir duruma geçiş, evrim, dönüşüm. Toplumsal değişimlerin insan iradesiyle hızlandırılması devrimleri oluşturur.

Hollanda Reform Kilisesi

Hollanda Reform Kilisesi, (Felemenkçe : ''Nederlandse Hervormde Kerk NHK''), Hollanda'nın en büyük Protestan kilisesi.16. yüzyıldaki Reform hareketi sırasında gelişen resmi Felemenk Reform Kilisesi'nin devamıdır.

Reform Partisi (ABD)

Reform Partisi ABD'deki siyasi partilerden biridir. 1995 yılında işadamı Ross Perot tarafından Demokratik ve Cumhuriyetçi Partilere bir alternatif oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Ekonomik konularda tutucu bir siyaset izleyen Reform Partisi genellikle sos...

Reform (anlam ayrımı)

Reform şu anlamlara gelebilir: