Cassius Dio

Kısaca: Cassius Dio (Yunanca: Δίων ὁ Κάσσιος) (d. 155 - 163 civarı/164<ref>Millar gibi bazı bilim insanlarına göre (F. Millar, ``Bir Cassius Dio çalışması``, Oxford 1966, s. 13), 163/164` den sonra doğmuştur.</ref>&ndash; ö. 229 sonrası), İngilizce Cassius Dio, Dio Cassius, belki de Claudius Cassius Dio ya da (yanlış olarak) Cassius Dio Cocceianus olarak bilinen<ref>Karışıklık, daha sonra gelenekler ya da yazıtsal d ...devamı ☟

Cassius Dio (Yunanca: Δίων ὁ Κάσσιος) (d. 155 - 163 civarı/164Millar gibi bazı bilim insanlarına göre (F. Millar, ``Bir Cassius Dio çalışması``, Oxford 1966, s. 13), 163/164` den sonra doğmuştur.&ndash; ö. 229 sonrası), İngilizce Cassius Dio, Dio Cassius, belki de Claudius Cassius Dio ya da (yanlış olarak) Cassius Dio Cocceianus olarak bilinenKarışıklık, daha sonra gelenekler ya da yazıtsal delillerle desteklenmeyen Dio Chrysostom ile olan spekülatif ilişkisinden kaynaklanır. Bkz. Alain Gowing, "Dio`un Adı" ``CP`` 85.1 (1990), s. 49-54. dikkat çekici Romalı Tarihçi ve Kamu görevlisi. Dio, Roma Tarihini yaklaşık 983 yılı kapsayan bir zaman dilimi içerisinde, Aeneas`ın İtalya`ya gelerek Roma`yı kurmasından M.S. 229 yılına kadar geçen süre olarak yayınlamıştır. Yirmi iki yıl içerisinde yazılan seksen kitap, Roma tarihi hakkında detaylı bir bakış açısı sağlayarak, tam ya da parçalar halinde günümüze kadar ulaşmıştır.

Biyografi

Cassius Dio, Roma`lı bir senatör olan Cassius Apronianus`un oğludur. in Bithynia eyaletindeli Nicaea`da (şimdi İznik) doğmuş ve büyümüştür. Bizan söylencelerine göre Cassius Dio`nun annesi Yunan`lı bir tarihçi, hatip ve filozof olan Dio Chrysostom`un kızıdır ancak bu ilişki Dio`nun asla bahsetmediği gibi tüm olasılığına rağmen yanıltıcıdır. Praenomen`i (ilk adı) büyük ihtimalle Claudius`tur.Alain Gowing, Dio`un adı, Klasik Filoloji, 1980, s.49-54 Roma ve Yunan soyluydu. Yunanca yazmıştı ancak Yunan ve Roma dünyasının soyluları arasında var olan görece uyum ve Senatoryal pozisyonuna istinaden bir Roma`lı olarak değerlendirilmiştir. Buna rağmen Dio her zaman bir Yunan kenti olan Nicaea`i (İznik) "evim" olarak adlandırmış buna karşın İtalya`daki villasını İtalya`daki ikametgahım olarak tanımlamıştır.

Cassius Dio, hayatının büyük bölümünü kamu hizmetinde geçirmiştir. Commodus zamanında senatör ve Septimius Severus`un ölümünün ardından Smyrna (şimdi İzmir) valisi, daha sonra ise 205 yılında suffect Konsül ve aynı zamanda Afrika ve Pannonia prokonsül`ü olarak görev yapmıştır. Alexander Severus kendisine en yüksek itibarı vermiş ve Praetorian Muhafızlar`ın onun sertliğinden rahatsız olmalarına rağmen tekrar kendi Konsül`ü yapmıştır. İkinci konsüllüğü sırasında yıllar sonra öldüğü yer olan ülkesine geri dönmüştür.

``Roma Tarihi``

Dio`un yayınlamış olduğu seksen kitaptan oluşan ``Roma Tarihi``, araştırmalarının ve yirmi iki yıllık emeğinin meyvesidir. Dio, Roma Tarihini yaklaşık 983 yılı kapsayan bir zaman dilimi içerisinde, Aeneas`ın İtalya`ya gelerek Roma`yı kurmasından M.S. 229 yılına kadar geçen süre olarak yayınlamıştır. Jül Sezar`ın öldürüldüğü dönemin olaylarının sadece bir özetini verir, bundan sonra daha fazla detaya girer ve Commodus`tan sonra gözü önünde olup bitenler hakkında daha dikkatli davranır.

Günümüze kadar ilk 36 kitaptan parçalar kalmıştır ancak Lucullus`un Pontus`lu Mithridates VI`e karşı olan savaşı hakkındaki 35. ve korsanlarla yapılan savaşlar ve Pompey`in Pontus Kralı üzerine düzenlediği sefer hakkında olan 36. kitapların hatırı sayılır bir bölümü sağlam olarak ele geçmiştir. Takip eden kitaptan 54. kitaba kadar olan bölümün kitapları neredeyse tamdır ve İ.Ö. 65`den İ.Ö. 12 yılına kadar olan dönemi ya da Pompey`in doğu seferi ve Mithridates`in ölümünden Marcus Vipsanius Agrippa`nın ölümüne kadar olan dönemi kapsar. 55. kitap oldukça eksiktir. 56. kitaptan 60. kitaba kadar olan 9 ile 54 yılları arasındaki bölüm tamdır ve Varus`un Almanya`da bozguna uğramasıyla Claudius`un ölümü arasından olan olayları içerir. Takip eden 20 kitaptan sadece bazı bölümler ve bir 9. yüzyıl keşişi olan John Xiphilinus`a ait yetersiz özetler ele geçmiştir. Son ya da 80. kitap Alexander Severus`un saltanında, 222`den 229`a kadar olan dönemi içerir. Xiphilinus`un günümüze ulaşan bazı özetleri, 35. kitaptan başlar ve 80. kitaba kadar devam eder. Oldukça vasat bir çalışma olan bu eser İmparator Michael VII Parapinaces`in emriyle hazırlanmıştır.

İlk 36 kitabın parçaları şimdilerde dört çeşit olarak şu başlıklar altında toplanmıştır;

  1. ``Fragmenta Valesiana``,
  2. ``Fragmenta Peiresciana``,
  3. ``Fragmenta Ursiniana``,
  4. ``Excerpta Vaticana``,


Edebi üslubu

Dio, kendine model olarak Thucydides`i almıştır ancak gerek düzen, gerek materyallerin dağıtımı gerekse bakış açısının sağlamlığı ya da muhakemelerinin doğruluğu açısından orijinaliyle karşılaştırılamaz. Üslubu, dili neredeyse tamamen latinceyle olmasına rağmen metinlerde bozulma olmaması nedeniyle temizdir. Dikkati ve titizliği sorgulanamaz ve elverişili konumundan dolayı imparatorluğun duruma hakkında o zamanın bir otoritesi olması sebebiyle oldukça yetkindir.

NotlarKaynaklar

  • Harry Thurston Peck, Harper`in Antik ve Klasik Edebiyat Sözlüğü, Harper & Brothers, 1897, 1687, ASIN B000K28KCI
  • Fergus Millar, Cassius Dio çalışmaları, Oxford University Press, 1964, s. 250, ISBN 0198143362
  • Alain Gowing, Dio`un Adı, Klasik Filoloji, 1980, s.49-54
  • Kaynak wiki
|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Cassius_Dio |tarih=19 Eylül 2007 |dil=İngilizce |madde=Cassius Dio

LinklerKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cassius Apronianus
5 yıl önce

tarihçi, hatip ve filozof Dio Chrysostom'un kızıyla evlenmiştir. Oğulları, ünlü Roma'lı tarihçi, konsül ve senatör Cassius Dio'dur. Öldüğü yıl olan 180'de...

Avidius Cassius
4 yıl önce

çekti. Dio'nun ona'a atfettiği bu konuşmada Marcus, "iyi bir dostun" sadakatsizliğine ağlamış, aynı zamanda merhametini gösterebilmek için Cassius'un öldürülmemesini...

Avidius Cassius, Roma İmparatorları, 130, 1453, 175, 235, 284, 395, 3 Mayıs, 480, Aemilianus
Dio Chrysostom
5 yıl önce

khrysostomos kelimesinden gelir. Bir başka Roma dönemi tarihçisi olan Cassius Dio ya da 4. yüzyılda yaşamış bir piskopos olan Antakyalı John Chrysostom...

Dio Chrysostom, 1. yüzyıl, 111, 120, 2. yüzyıl, 40, 69, 79, 96, Bithynia, Bursa
Antigonus
5 yıl önce

Smith (İngilizce) Antigonus Matthathias Yahudi Ansiklopedisi (İngilizce) Cassius Dio Cocceianus, Roman History, book xlix, c.22 ^ Antiquities 15.1.2.9 ^ Josephus...

Büyük Roma Yangını
2 yıl önce

itiraf olup olmadığı bilinmemektedir.[kaynak belirtilmeli] Suetonius ve Cassius Dio, Nero'yu delice bir arzuyla şehri yok etmek isteyen bir kundakçı olarak...

Vindex
2 yıl önce

İmparatoru Nero'nun vergi politikalarına karşı ayaklanmıştır. Tarihçi Cassius Dio'ya göre, Vindex "güçlü bir vücuda ve keskin bir zekaya sahipti, muharebe...

Didius Julianus
5 yıl önce

Kardeşlerinin adları Didius Proculus ve Didius Nummius Albinus'tur. Doğum tarihi Cassius Dio tarafından 30 Ocak 133 olarak verilirken, Historia Augusta'ta da 2 Şubat...

Didius Julianus, Roma İmparatorları, 133, 137, 1453, 153, 175, 193, 197, 1 Haziran, 235
Pescennius Niger
5 yıl önce

Clodius Albinus'la (Albinus=Beyaz) tam bir tezat oluşturur. (Tarihçi Cassius Dio'nun 75. kitabında equestrian bir İtalyan ailesinden olduğu yazar ve bazı...

Pescennius Niger, Roma İmparatorları, 140, 1453, 193, 194, 235, 284, 395, 480, Aemilianus