CAZGIR karakucak ve yağlı güreşlerde, pehlivanları önüne alarak duâlar ve coşturucu sözlerle onları seyircilere tanıtan, durmadan konuşan çenesi kuvvetli kişi.

Cazgırlar, genellikle eski meşhur pehlivanlardandır. Güreş başlamadan önce vakûr bir şekilde ağır ağır yürüyerek meydanın tam ortasına gelir. Müsâbakaya katılacak bütün pehlivanları önüne dizerek adları, şanları, mahâretleri ve tehlikeli oyunlarını sayıp seyircilere tanıtır. Daha sonra güreşi

CAZGIR

karakucak ve yağlı güreşlerde, pehlivanları önüne alarak dualar ve coşturucu sözlerle onları seyircilere tanıtan, durmadan konuşan çenesi kuvvetli kişi.

Cazgırlar, genellikle eski meşhur pehlivanlardandır. Güreş başlamadan önce vakur bir şekilde ağır ağır yürüyerek meydanın tam ortasına gelir. Müsabakaya katılacak bütün pehlivanları önüne dizerek adları, şanları, maharetleri ve tehlikeli oyunlarını sayıp seyircilere tanıtır. Daha sonra güreşi başlatmak için iki pehlivanı yanına çağırır. Yönlerini kıbleye çevirtir. Elini her ikisinin sırtlarına vurarak rükua varır gibi eğilip, ellerini diz kapaklarına koymalarını söyler. İki pehlivanın arkasında duran cazgır, sağ elini sağdakinin sırtına, sol elini soldakinin sırtına sertçe vurur. Yaş ve kıdeme göre adlarını, memleketlerini, hangi müsabakalara katıldıklarını, meşhur oyunlarını söyler. Sonra:

Allah Allah İllallah Erler çıktı meydane, Biri birinden merdane Biri ak biri kara Mevlam her birine kuvvet vere Bu meydan er meydanıdır Kırklar yediler seyranıdır Nice koç yiğitler bu meydandan geçti Acı tatlı suyun içip göçtü Atlar gibi tepişmeyelim Arslanlar gibi kapışalım Ya Muhammed, ya Ali Pehlivanların piri hazret-i Hamza-yı veli Dellal çıksın aradan Hepsine kuvvet versin Yaradan

gibi dualar okuyarak pehlivanları er meydanına salar. Davul ve zurna eşliğinde pehlivanlar güreşe başlarlar.

Cazgırları bazı yerlerde "salavatçı, meydancı, meydan şeyhi, peşrevci, okuyucu" gibi isimlerle de anarlar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

cazgır

güreşecek olan pehlivanları yüksek sesle izleyicilere tanıtan ve dualarını okuyarak onları alana süren kimse. fitneci.

cazgır

Osmanlıca cazgır kelimesinin Türkçe karşılığı.
Yağlı güreşlerde pehlivanları seyircilere takdim edip dualarını okuyarak onları meydana çıkaran kimse.

cazgır

Türkçe cazgır kelimesinin İngilizce karşılığı.
(wrestling) announcer; vixenish

Yanıtlar