CD Yazıcı

CD`lere bilgi kaydetmemizi sağlayan cihazlardır. CD yazıcılar iki türde CD` ye kayıt yaparlar:#CD-R(yazılabilir)#CD-RW(tekrar tekrar yazılabilir)CD-RW sürücü yalnızca CD üzerine yazmaya değil, CD okumaya da yarar. Böylece bu türbir sürücü aynı zamanda bir CD-ROM sürücü olarak da kullanılabilir.

CD Yazıcı

} CD`lere bilgi kaydetmemizi sağlayan cihazlardır. CD yazıcılar iki türde CD` ye kayıt yaparlar:

  1. CD-R(yazılabilir)
  2. CD-RW(tekrar tekrar yazılabilir)


CD-RW sürücü yalnızca CD üzerine yazmaya değil, CD okumaya da yarar. Böylece bu tür bir sürücü aynı zamanda bir CD-ROM sürücü olarak da kullanılabilir. CD-RW` in asıl avantajı ucuzluğu ve uzun ömürlülüğüdür.

İlgili konuları ara

Yanıtlar