Cebrail

Kısaca: Cebrail Peygamberlere vahy getirmek, Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmekle vazîfeli melek. Dört büyük melekten birisi ve en üstünü. Cebrâil aleyhisselâmın ismi Kur’ân-ı kerîmde geçmekte olup, ayrıca Cibrîl, Rûh-ul-Emîn ve Rûh-ul-Kuds diye de zikredilmektedir. Cebrâil kelimesi lügatta "Allahü teâlânın kulu" mânâsındadır. Cebrâil’e ayrıca Nâmûs-ı Ekber de denilmiştir. Cebrâil aleyhisselâmın vazîfesi peygamberlere vahy getirmektir. Cebrâil aley ...devamı ☟

cebrail
Cebrail

Peygamberlere vahy getirmek, Allahü tealanın emir ve yasaklarını bildirmekle vazifeli melek. Dört büyük melekten birisi ve en üstünü.

Cebrail aleyhisselamın ismi Kur’an-ı kerimde geçmekte olup, ayrıca Cibril, Ruh-ul-Emin ve Ruh-ul-Kuds diye de zikredilmektedir. Cebrail kelimesi lügatta "Allahü tealanın kulu" manasındadır. Cebrail’e ayrıca Namus-ı Ekber de denilmiştir. Cebrail aleyhisselamın vazifesi peygamberlere vahy getirmektir. Cebrail aleyhisselam Peygamber efendimize Mekke yakınındaki Hira Dağında ibadet ve tefekkürle meşgul iken gelerek ilk vahyi getirmiştir. Allahü teala Kur’an-ı kerimde mealen buyurdu ki: "(Ey Muhammed!) Yaratıcı Allahü tealanın adı ile oku! O, insanı pıhtılaşmış kandan (alaktan) yarattı! Oku, Allahü teala büyük kerem sahibidir. O, kalemle öğretir, bilmediklerini öğretti." (Alak suresi: 1-3)

Cebrail aleyhisselam her şekle girebilirdi. Peygamber efendimize asli şekliyle, biri Hira Dağında ve diğeri Mirac esnasında Sidret-ül-müntehada olmak üzere iki defa görünmüştür. Cebrail aleyhisselam ekseriya Eshab-ı kiramdan Dıhye-i Kelbi suretinde gelmiştir. Cebrail aleyhisselam yirmi üç yıla yakın bir sürede Kur’an-ı kerim ayetlerini peyderpey ve çeşitli şekil ve suretlere girerek getirmiş, Peygamber efendimizin mübarek kalbine ulaştırmıştır. Bu hususta Allahü teala buyurdu ki:

"Ey Resulüm söyle! Her kim Cibril’e düşman ise, kininden helak olsun. Gerçekten Cibril daha önce indirilen kitapları tasdik etmekte olan Kur’an’ı kerimi Allah’ın izniyle senin kalbine indirdi ve Kur’an-ı kerim doğru yolu gösterici, müminlere derecelerle kurtuluşu müjdeleyicidir." (Bekara suresi: 97)

Cebrail aleyhisselam her sene bir kere gelip o ana kadar inmiş olan Kur’an-ı kerimi Levh-il-Mahfuz’daki sırasına göre okur, Peygamber efendimiz de dinler ve tekrar ederdi. Peygamber efendimiz ahirete teşrif edeceği sene, iki kere gelip tamamını okumuştur. Âdem aleyhisselama on iki kere, Nuh aleyhisselama elli kere, İbrahim aleyhisselama kırk kere, Musa aleyhisselama dört yüz kere, Îsa aleyhisselama on kere, Muhammed aleyhisselama yirmi dört bin kere gelmiştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

cebrail

Osmanlıca cebrail kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Cebril, Cibril) Cenab-ı Hakk'ın emirlerini Peygamberlere (A.S.) bildiren büyük melek. Peygamberimiz Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) Kur'ân-ı Azimüşşân'ı vahiyle getiren melek (A.S.).

cebrail

Türkçe cebrail kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Gabriel

cebrail

peygamber'e haber getirip götürmekle görevli olduğuna inanılan melek.

cebrail

Türkçe cebrail kelimesinin Almanca karşılığı.
Gabriel/der Erzengel

cebrail

(Arapça) Erkek ismi 1. Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biri. 2. Cibril, İbranice Allahın kulu. 3. Az çok zorla olgunlaştırmak. Cebrail b. Ömer. Batı Karahanlı hükümdar (1099-1102).

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cebrâil
6 yıl önce

etimolojisinden de anlaşıldığı gibi İslam dininde Cebrail'in çok kuvvetli bir melek olduğuna inanılır. Cebrail'in görevi vahiy getirmektir, yani Allah'tan peygamberlere...

Cebrâí®l, Akl-ı küll, Allah, Azrâí®l, Etimoloji, Hadis, Kur`an, Melek, Mí®kâí®l, Peygamber, İslam
Hemşo
3 yıl önce

savunmuşlardır. Cebrail (Okan Bayülgen) kanlısı Yaşar'ı (Mehmet Ali Erbil) aramak üzere İstanbul'a gelir. Yaşar ve Cebrail tanışırlar; fakat Yaşar Cebrail'e onun...

Hemşo, 19 Ocak, 2000, 2001, Dilaver Uyanık, Güldürü, Komedi, Levent Kazak, Mehmet Ali Erbil, Okan Bayülgen, Renk
Cebrail'in Borusu
6 yıl önce

Cebrail’in Borusu (Torricelli'nin borusu da denir) sonsuz yüzey alanına ama sonlu hacime sahip geometrik bir şekildir. Adını, Hristiyan inancına göre;...

Kadir gecesi
3 yıl önce

(Arapça: لیلة القدر), İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece. Kur'an'da bin aydan...

Ramazan Ayı, İslamiyet, Kur'an, Hz. Muhammed, Vahiy, İslam
Hira mağarası
3 yıl önce

Mağarası'nda tefekkürle meşgulken Cebrail adlı melek geldi ve ona "Oku!" dedi. Muhammed "Ben okuma bilmem." dedi. Bunun üzerine Cebrail, Muhammed’i sıkarak, yine...

Hira mağarası, Kur`an-ı Kerim, Muhammed, Sevr mağarası, İslam
Büyük Melekler
6 yıl önce

dinlerde (örneğin Zerdüştîlikte) benzer kavramlar görülebilir. Mikail ve Cebrail, Yahudilikte, Hristiyanlığın büyük kısmında, İslam’da ve Bahai dininde...

Cebrayıl
6 yıl önce

kurtarıldı ve yeniden Azerbaycan yönetimine geçti. ^ "Azerbaycan ordusu Cebrail kentinde ve 9 köyde kontrolü sağladı". Anadolu Ajansı. 4 Ekim 2020. 5 Ekim...

Alak Suresi
3 yıl önce

610’u gösteriyordu. Muhammed'e Cebrail tarafından Hira Mağarası'nda Alak Suresi'nin ilk 5 ayeti vahyedilmiştir. Cebrail'in vahyettiği ayetler şöyledir:...

Alak Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Ankebut Suresi, Arapça, Asr Suresi