Cebren Yunan mitolojisindeki okeanidlerden biri. Diğer okeanidler gibi Tethys ve Okeanos`un çocuğudur. Bir nehir-tanrı olan Cebren`in nehri Troy yakınlarında bulunmaktadır. ...

CEBREN (türkçe) anlamı
1. Zorla. Cebir ve kuvvet istimali ile. Kuvvet kullanarak.
CEBREN (türkçe) anlamı
2. zorla
3. zoraki
4. gücün
CEBREN (türkçe) ingilizcesi
1. [Cebren] adv. by force
2. coerciblely
CEBREN (türkçe) almancası
1. adv. zwangsweise

Cebren hakkında detaylı bilgi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya'da doğdu. Şehzadeliğinde, devrin alimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. ...

Tımar

Tımar Osmanlı İmparatorluğu'nda kamu arazisi (mirî) dahilinde, yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara verilen ad. Tımarlık 1831'de ilga edilmiştir.