CEHD (türkçe) anlamı
1. Fazla çalışma. Güç ve kuvvetini sarfetme. İnsanın nefsine hâkim olması.
2. Azim
3. gayret
4. fedakârlık.* Takat.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Cehd (dergi)

''Cehd'', Ağustos 2006-Kasım 2007 tarihleri arasında 5 sayı olarak yayımlanmış şiir dergisi. Efe Murad ve Ahmet Güntan tarafından hazırlanıp üç-dört aylık bir süreyle ücretsiz olarak çeşitli mekanlarda dağıtılmıştır. İlk sayısında, Süleymaniye'yi konu yapan ''Cehdin bu ...

Cihad

Cihad (Arapça: جهاد ), İslam dini terimi.

Mustafa Rakım Efendi

Mustafa Rakım Efendi Osmanlılar devrinde yetişen Ünlü hattatlardan. Hattat Rakım Efendi diye de bilinir. Babası, Mustafa Kaptan'dır. 1757 (H.1171) senesinde Ünye'de doğdu. 1826 (H. 1241) senesinde İstanbul'da vefat etti. Küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başlayan ve medrese ...

Süyuti

Süyuti İslam alimlerinin en büyüklerinden. İsmi, Abdurrahman bin Ebi Bekr bin Muhammed bin Ebi Bekr bin Osman bin Muhammed bin Hıdır bin Eyyub bin Muhammed bin Hümamüddin Hudayri Esyuti'dir. Künyesi Ebü'l-Fadl, lakabı Celaleddin'dir. 1445 (H.849) senesi Receb ayının birinde pazar ...

Âdile Sultan

í‚dile Sultan (1825-1898), Türk Divan edebiyatı şairi. Sultan II. Mahmut`un kızı, Sultan Abdülmecit`in kız kardeşi.