--}}

Celâl Sahir Erozan

Celâl Sahir Erozan, (29 Eylül 1883, İstanbul - 16 Kasım 1935). Türk şair, yazar, yayıncı ve politikacı.

Biyografi bilgi kutusu |kişi_adı=Celal Sahir Erozan |resim_adı= |resim_başlığı= şair ve yazar |doğum_tarihi=29 Eylül 1883 |doğum_yeri=İstanbul |ölüm_tarihi= 16 Kasım 1935 |ölüm_yeri=İstanbul

Celal Sahir Erozan, 29 Eylül 1883 - 16 Kasım 1935 tarihleri arasında yaşamış Edebiyat-ı Cedide, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemi topluluklarında yer almış şair ve yazardır.

Yaşamı ve Sanat Anlayışı

Yemen Valisi İsmail Hakkı Paşa`nın oğlu olan Celal Sahir ilkokulu "Numune-i Terakki"`de tamamladıktan sonra sırasıyla "Davut Paşa Rüştiyesi" (ortaokul) ve Vefa İdadisi`ne (lise) devam etmiştir. Hukuk eğitimine başladıysa da iki yılın sonunda öğrenimini yarıda bırakmıştır.

Şiir yazmaya henüz küçük bir çocukken başlayan Celal Sahir, dokuz yaşındayken güzel şiir okuduğu için II. Abdülhamit`in dikkatini çekmiş, zaman zaman sarayda padişahın konuğu olmuş, ona şiirler okumuş hatta bir "liyakat nişanı" ile ödüllendirilmiştir. On beş yaşından sonra ``Malumat, Musavver Fen ve Edeb, Pul, Lisan`` gibi dergilerde şiir ve makaleleri yayımlanmaya başlayan Celal Sahir; bu yazılarında ``Ahmet Celal, Velhan, Şarık, Hikmet Celal`` gibi takma adlar kullanmıştır. Fransız edebiyatından bir hayli etkilenen şair Tevfik Fikret`in yazı işlari müdürlüğünü yaptığı Servet-i Fünun dergisinde oluşan edebi topluluğa katılmış ve dergi kapatılıncaya dek bu topluluk içinde yer almıştır.

1903`te "Hariciye Nezareti"`nde göreve başlamış, 1907 sonrasında Kabataş ve Mercan Liselerinde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. ``1. Kitap, 2. Kitap, 3. Kitap`` adıyla aylık bir dergi, kısa bir süreliğine de ``Demet`` adlı bir kadın dergisi çıkarmış ve burada kadın haklarını savunmuştur. Servet-i Fünun dergisi kapanınca “Milli Edebiyat” akımını benimsemiş, hece ölçüsüyle şiirler yayımlamış ve ``dilde sadeleşme``yi savunmaya başlamıştır. 1911`de Selanik`e gitmiş, burada çıkarılan ``Türk Yurdu, Türk Derneği, Genç Kalemler`` gibi dergilerde yazmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir ara ticaret yapmış, cumhuriyetin ilanından sonra 1928`de Zonguldak Milletvekili seçilmiştir. Harf Devrimini gerçekleştiren kurula da katılan Celal Sahir, Türk Dil Kurumu`nun dört kurucu üyesindenbiri olmuş ve böylece uzun süredir savunduğu dilde sadeleşme eyleminin yapıcıları arasında yer almıştır.

Servet-i Fünun`a bağlı olduğu dönemlerde şekil, dil ve tema bakımından bu hareketin genel anlayışına uygun davranmış; Milli Edebiyat akımına geçtikten sonra ise dilini sadeleştirmeye başlamış, aruz vezni yerine heceyi kullanmış, Servet-i Fünun şiirinin aksine toplum sorunlarıyla daha çok ilgilenmiştir. Şiirlerinde aşk ve kadına çok fazla yer vermesi, Servet-i Fünun akımının beslediği yoğun duyarlığı ve Milli Edebiyat`a geçişteki bocalamalarıyla Celal Sahir, bir çok yönden ilgi çekici olan fakat çok fazla tanınmayan bir şair olarak edebiyatımızdaki yerini almıştır.

16 Kasım 1935`te akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

Eserleri

  • Beyaz Gölgeler (1898 -1909 arasında yazdığı şiirler)
  • Buhran (1909)
  • Siyah Kitap (şiirler, düzyazılar; 1911)


Kaynaklar

  • [1] www.dildernegi.org.tr
  • [2] sosyalbilimler.cu.edu.tr


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Celâl Sahir Erozan
Celâl Sahir Erozan