CELAL (türkçe) anlamı
1. (Celâlet) Nihâyet derecede büyüklük. Azamet. Hiddetlilik
2. hışım
3. İlm-i Kelâm'da: Cenâb-ı Hakk'ın kahrının ve azametinin tecellisi
4. Cenâb-ı Hakk'ın nev'deki tecellisi. Cenâb-ı Hak
5. vahdaniyyetine delil olacak çok şeyler yarattığından veyâ ihâtadan âli ve celil olduğu veya hislerle idrâk edilmekten celil olduğundan Celâl denir.(Arkadaş! Cenâb-ı Hakk'ın sıfât-ı ezeliyye âleminde biri celâlî
6. diğeri cemâlî iki türlü tecellisi vardır. Celâl ile Cemâlin sıfât-ı ef'âl âleminde tecellisinden
7. lütuf ve kahr
8. hüsün ve heybet tezâhür eder. Ef'âl âlemine tecelli edince
9. tahliye $ ile tahliye $ (tezyin ile tenzih) doğar. Asar ve a'mal âleminden âlem-i âhirete intiba' edince
10. lütuf
11. cennet ve nur olarak
12. kahr da
13. cehennem ve nâr olarak tecelli eder. Sonra âlem-i zikre inikâs edince
14. biri hamd
15. diğeri tesbih olmak üzere iki kısma ayrılır. Sonra âlem-i kelâmda tecelli edince
16. kelâmın emir ve nehye taksimine sebep olur. Sonra âlem-i irşada intikal edince
17. irşadı tergib ve terhib
18. tebşir ve inzâra taksim eder. Sonra vicdana tecelli edince
19. recâ ve havf husule gelir. Sonra irşâdın iktizâsındandır ki
20. havf ile recâ arasındaki muvâzene devamla muhafaza edilsin ki
21. recâ ile doğru yollara sülûk edilsin
22. havf ile de eğri yollara gidilmesin. Ne Allah'ın (C.C.) rahmetinden me'yus
23. ne de azabından emin olunsun. İ.İ.)
CELAL (türkçe) anlamı
24. büyüklük
25. ululuk
26. öfke
kızgınlık.
CELAL (türkçe) anlamı
27. (Arapça) Erkek ismi 1. Büyüklük
28. ululuk azamet. 2. Hiddet
29. öfke. 3. Allah'ın Kahhar
30. cebbar
31. mütekebbir gibi sertlik ve büyüklük ifade eden sıfatları. Kur'an'da Rahman suresi 27
32. 78. ayetlerde geçmektedir. Zül Celali
33. Celal sahibi Allah.
CELAL (türkçe) ingilizcesi
1. robber
2. bandit
CELAL (türkçe) almancası
1. n. Größe
2. Erhabenheit
3. Macht
4. Zorn
5. Wut
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Peride Celal

Peride Celal Yönsel (d. 10 Haziran 1916, İstanbul; ö. 15 Haziran 2013) Türk yazardır. İlk öyküsü Sedat Simavi'in Yedigün Dergisi'nde ''Ak Kız'ın Hikâyesi'' adıyla 27 Kasım 1935'te ''P. Gençay'' imzasıyla yayımlandı. Daha sonra Son Posta, Cumhuriyet, Tan ve Milliyet gazetelerinde ...

Celal Bayar

Celal Bayar Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı. 1883 yılında Bursa Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra memuriyet hayatına atıldı. Adalet, reji ve bankacılık sahasında memuriyet görevlerinde bulundu. 1908 yılında İkinci ...

Hasan Celal Güzel

Hasan Celal Güzel (1945 - .... ) Hasan Celal Güzel, 1945 yılında Gaziantep'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Makro ekonomi alanında "Türkiye'nin İktisadi Büyüme ...

Celal Doğan

Celal Doğan (1943 - .... ) Celal Doğan, 1 Ağustos 1943’de Gaziantep’in Nizip İlçesi, Çanakçı Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini Çanakçı Köyü İlkokulu’nda, orta öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun ...

Celal Adan

1951 Ağrı doğumlu olan Celal Adan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bitirdi. Orman Yüksek Mühendisi, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketi sahibi ve yöneticisi olan Adan 18 Nisan 1999'da İstanbul'dan milletvekili seçildi. Evli, 2 çocuk babası olan DYP'li politikacı İngilizce ...

Celal Atik

Güreşçi, antrenör Celal Atik 1917'de Yozgat'ta doğdu. Güreşe 1938'de Ankara'da başladı. Kısa zamanda canlı tekniği ile dikkati çekti.

Celal Bayar Üniversitesi

11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Celal Bayar Üniversitesi akademik ve kurumsal kimliği ile ulusal ve uluslar arası alanda kalite sembolü olma yolunda hızla olgunlaşmaktadır. Sadece Manisa ve çevresi ile Türkiye genelinde değil, uluslararası bilimsel yayın ortamında da kurumun adı ...

Celal Güzelses

Esas ismi Mehmet Celalettin olan Celal Güzelses'in Babası Derviş hasanın vefatı ile Annesi Latife Hanım tarafından mahalle mektebine verilir. Birinci Dünya savaşı yıllarında Rüştiyenin lav edilmesi ile öğrenimini tamamlayamaz. Okula giderken 1913'ten 1921'e kadar Ulu Cami'deki ...