Celal Nuri İleri

Kısaca: Gazeteci ve yazar Celal Nuri İleri 2 Kasım 1938'de İstanbul'da öldü. 1881'de Gelibolu'da doğan Celal Nuri İleri Mekteb-i Sultani'yi ve Hukuk Mektebi' ni bitirdi. 1908 Meşrutiyeti'nin ilanından sonra İkdam, Le Courrier d'Orient, Jeune Turc gazetelerinde ve İçtihat dergisinde incelemeler yayımladı. ...devamı ☟

Celal Nuri İleri
Celal Nuri İleri

Gazeteci ve yazar Celal Nuri İleri 2 Kasım 1938'de İstanbul'da öldü. 1881'de Gelibolu'da doğan Celal Nuri İleri Mekteb-i Sultani'yi ve Hukuk Mektebi' ni bitirdi. 1908 Meşrutiyeti'nin ilanından sonra İkdam, Le Courrier d'Orient, Jeune Turc gazetelerinde ve İçtihat dergisinde incelemeler yayımladı. Ocak 1918'de çıkarmaya başladığı Ati gazetesi İstanbul hükümetlerini eleştiren yayını dolayısıyla kapatıldı. 30 Ocak 1919'da yayımlamaya başladığı İleri gazetesinde Milli Mücadele'yi destekledi. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na Gelibolu milletvekili olarak girdi; İstanbul'un işgalinden sonra Mart 1920' de İngilizler tarafından tutuklanarak Malta'ya sürüldü. Kasım1920' de serbest bırakıldı, Gelibolu (1920-27) ve Tekirdağ (1927-35) milletvekili olarak TBMM'de bulundu. 1924 Anayasası'nı hazırlayan komisyonda başkan ve raportör olarak görev yaptı. İttihad-ı İslam (1913), İlel-i Ahlakiyemiz (1916), Türkçemiz (1916), Kara Tehlike (1918), Taç Giyen Millet (1923), Türk İnkılabı (1926) gibi eserleriyle 2. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin fikir hayatında etkili oldu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Celal Nuri İleri Resimleri

Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası
3 ay önce

Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası, 1916 yılında Celal Nuri (İleri) tarafından İstanbul' da yayınlanan haftalık siyasi ve edebi dergi. Giridli Ahmed' in müdürlüğünü...

Abidin Paşa
3 ay önce

Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerif adlı eseridir. Ressam/karikatürcü Abidin Dino, ressam/şair Arif Dino, gazeteci/siyasetçi Celal Nuri İleri ve gazeteci/karikatürcü...

Celal Yalınız
3 yıl önce

binasının önünü süpürürken o sırada oradan Rasih Nuri İleri ile hocası Profesör Kerim Erim geçmektedir. O günü İleri şöyle anlatır; “Profesör Kerim Erim bir anda...

Celal Yalınız, Celal Yalınız
Musahipzade Celal
3 ay önce

Musahipzade Celal, (d. 31 Ağustos 1868, İstanbul - ö. 20 Temmuz 1959 – İstanbul), Türk oyun yazarı. Türk edebiyatında tiyatro alanında ilk yazılı eserlerin...

Devlet ve Meclis Hakkında Musahabeler
3 yıl önce

Devlet ve Meclis Hakkında Musahabeler, Celal Nuri İleri'nin ilk kez 1932 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası'nca basılan eseridir. Kitapta devlet...

Devlet ve Meclis Hakkında Musahabeler, ,
Osman Nuri Paşa (ressam)
3 ay önce

görülmektedir. Osman Nuri Paşa Avrupa'da da resim öğrenimi yaptı. Yağlıboya tuvalleri dışındaki diğer çalışmaları, kendisinin ileri bir tekniğe sahip iyi bir hoca...

Nuri El-Maliki
3 yıl önce

[kaynak belirtilmeli] Nuri El Maliki 1950 yılında Babil eyaletinde, el Hindiyye (Tuveyrih) kazasına bağlı Cenace köyünde doğdu. Ben-i Malik aşiretinin üyesidir...

Nuri Abaç
3 ay önce

Nuri Abaç (1926, İstanbul - 2008, Ankara) Türk ressam. Güzel Sanatlar Akademisi'nde bir yandan mimari eğitimi görürken öte yandan Leopold Levy Atölyesi'nde...

Nuri Abaç, 1926, 2002, Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Leopold Levy, Resim, Ressam, Sanat, Taslak, Türk, İstanbul