Cem Dilçin

Cem dergisi

Cem, (10 Aralık 1910 - 18 Ekim 1912 ve 10 Aralık 1927 - 2 Mayıs 1929) yılları arasında İstanbul'da Cemil Cem tarafından yayımlanan haftalık mizah dergisi. Derginin başyazarlığını Refik Halit Karay yaptı.

Cem (anlam ayrımı)

* Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı ibadet

Mozilla Kitabı

Mozilla Kitabı, özellikle Mozilla ve Netscape web tarayıcılarında bulunan meşhur bir yazılım sürpriz yumurtasıdır.

Genç Parti

Genç Parti, 10 Temmuz 2002'de Cem Uzan ve arkadaşları tarafından kurulan siyasi parti. Daha sonra kendini feshederek Yeniden Doğuş Partisi'ne (YDP) katıldı.

Hasan b. Mahmûd el-Bayâtî

#Hasan b. Mahmûd el-Bayâtî, ``Câm-ı Cem-í‚yîn``,

Özcan Özbilge

Yazarın Birikim Dergisinde çıkan yazıları:

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği

Dünya Korunma Birliği ya da Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (''International Union for Conservation of Nature and Natural Resources'' (IUCN) doğal kaynakların korunması amacı ile kurulmuş uluslararası bir organizasyondur.

dil

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan sesli ya da yazılı simgeler sistemi. Dil simgelerine "gösterge" adı verilir. Bu göstergeler, saymaca bir nitelik taşır; anlamlan doğal bir bağlantıdan kaynaklanmayıp toplumsal bir anlaşmadan, bireyler arasında üst...

Dünya Korunma Birliği

Dünya Korunma Birliği ya da Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (``International Union for Conservation of Nature and Natural Resources`` (IUCN)) doğal kaynakların korunması amacı ile kurulmuş uluslarası bir organisyondur.

Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı

Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı, 1998 yılında Baltalimanın'da kurulmuştur. Kuruluş amacına yönelik olarak 1999 yılında Kemerburgaz'da bulunan Kemer Okulları kampüsüne taşınmıştır.