Cem G��Ney

Cam Ney

Cam ve fotoğraf sanatçısı [http://www.serhatozdemir.com Serhat Özdemir]’in tasavvufla, cam sanatını bir araya getiren çalışmasıdır.

Cem dergisi

Cem, (10 Aralık 1910 - 18 Ekim 1912 ve 10 Aralık 1927 - 2 Mayıs 1929) yılları arasında İstanbul'da Cemil Cem tarafından yayımlanan haftalık mizah dergisi. Derginin başyazarlığını Refik Halit Karay yaptı.

Cem (anlam ayrımı)

* Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı ibadet

Mozilla Kitabı

Mozilla Kitabı, özellikle Mozilla ve Netscape web tarayıcılarında bulunan meşhur bir yazılım sürpriz yumurtasıdır.

Genç Parti

Genç Parti, 10 Temmuz 2002'de Cem Uzan ve arkadaşları tarafından kurulan siyasi parti. Daha sonra kendini feshederek Yeniden Doğuş Partisi'ne (YDP) katıldı.

Hasan b. Mahmûd el-Bayâtî

#Hasan b. Mahmûd el-Bayâtî, ``Câm-ı Cem-í‚yîn``,

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği

Dünya Korunma Birliği ya da Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (''International Union for Conservation of Nature and Natural Resources'' (IUCN) doğal kaynakların korunması amacı ile kurulmuş uluslararası bir organizasyondur.

Musâhip

Musâhip, Alevilikte özel bir dinî tören ile atanan ve kişinin hem dünyada hem de ahirette kardeşi ve yoldaşı kabul edilen kimse. Kelime Arapça "sahiba" (dostluk) kökünden gelir.

Dünya Korunma Birliği

Dünya Korunma Birliği ya da Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (``International Union for Conservation of Nature and Natural Resources`` (IUCN)) doğal kaynakların korunması amacı ile kurulmuş uluslarası bir organisyondur.

Cam Havli

Cam Havli, 2014 yılında çıkan, Umay Umay ve Cem Adrian düeti bir albümdür. Cem Adrian'ın 8. ve Umay Umay'ın 4. stüdyo albümüdür. Albümde intro ve outro