Cemiyet-I M��Derris��N

Cemiyeti Akvam

Cemiyeti Akvam Milletler Cemiyeti'nin diğer adı. Alm. Völkerbundsrat (m), Fr. Societe des Nations, İng. League of Nations. Milletler Cemiyeti. 1919’da Paris Versay Sarayında yapılan toplantı ile, devletler arasındaki anlaşmazlıkları sulh yoluyla halletmek...

Ameleperver Cemiyeti

Ameleperver Cemiyeti, 1 Nisan 1866'da İstanbul'da kurulmuş bir hayır cemiyeti.

İntibah Cemiyeti

İntibah Cemiyeti, 1918 yılının son günlerinde Kozan`da Ali Saib`in önderliğinde kurulmuş bir cemiyet. Bu cemiyetin kuruluşunda, eski Kozan Mebuslarından Ali Şadi ve Hüseyin Beyler, Baytar Müfettişi Muzaffer Bey, Yarımzade Ahmet Bey`in de dahil bulunduklar...

Gazeteciler Cemiyeti

Gazeteciler Cemiyeti gazeteciler arasında meslek dayanışmasını ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kurulmuş teşkilat. Merkezi İstanbul’dadır. Türkiye’de ilk gazetecilik teşkilatı 1908’de İstanbul’da kuruldu. Hüseyin Cahid Yalçın, Ahmed Cevdet ve Ahmed R...

Pontus Cumhuriyeti

Pontus Cumhuriyeti, 1917 ve 1919 yılları arası Karadenizli Rumlar tarafından Karadeniz bölgesinde kurulmak istenmiş devlet.

Milletler Cemiyeti

Birleşmiş Milletler'in temeli sayılabilecek bu organizasyon, I. Dünya Savaşı'nın ardından İsviçre’de 1919'da "Cemiyet-i Akvam" (Milletler Cemiyeti) adıyla kuruldu. Amacı, ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı yollarla çözmek idi. Bir süre çalış...

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti, (''Hermetic Order of the Golden Dawn'') 1888 yılında İngiltere'de kurulan okült, majikal, mistik ve ezoterik öğretileri içeren inisiyatik bir cemiyettir.

İstanbul Fetih Cemiyeti

İstanbul Fetih Cemiyeti, 1953 yılında Fatih Sultan Mehmed in İstanbulu fethinin 500. yılı şerefine kurulmuş cemiyettir. Cemiyet bünyesinde bir kaç birimi ihtiva eder bunlar Yahya Kemal Enstitüsü ve İstanbul Enstitüsüdür.

Derby Müzesi ve Sanat Galerisi

Derby Müzesi ve Sanat Galerisi, İngiltere'nin Derby şehrinde bir müze ve sanat galerisidir. 1879'da Derby Merkez Kütüphanesi ile birlikte Richard Knill Freeman tarafından tasarlanıp Derby'ye Michael Thomas Bass tarafından verilen yeni bir binada kurulmuşt...

Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, Prens Sabahattin tarafından 1902 yılında kurulan, ''Teşebbüs-i şahsi'' ve ''Adem-i merkeziyet'' görüşlerini savunan bir dernektir.