Cemiyeti Akvam

Kısaca: Cemiyeti Akvam Milletler Cemiyeti'nin diğer adı. Alm. Völkerbundsrat (m), Fr. Societe des Nations, İng. League of Nations. Milletler Cemiyeti. 1919’da Paris Versay Sarayında yapılan toplantı ile, devletler arasındaki anlaşmazlıkları sulh yoluyla halletmek için ve sürekli olarak ilk defâ görevlendirilen milletlerarası teşkilâtın adı. Saldırılara karşı teminâtı ve milletlerarası münâsebetlerin geliştirilmesini de üslenmişti. Milletler Cemiyeti, Versay Antlaşmasının yürürlüğe girişiyle (10 O ...devamı ☟

Cemiyeti Akvam
Cemiyeti Akvam

Cemiyeti Akvam Milletler Cemiyeti'nin diğer adı. Alm. Völkerbundsrat (m), Fr. Societe des Nations, İng. League of Nations. Milletler Cemiyeti. 1919’da Paris Versay Sarayında yapılan toplantı ile, devletler arasındaki anlaşmazlıkları sulh yoluyla halletmek için ve sürekli olarak ilk defa görevlendirilen milletlerarası teşkilatın adı. Saldırılara karşı teminatı ve milletlerarası münasebetlerin geliştirilmesini de üslenmişti. Milletler Cemiyeti, Versay Antlaşmasının yürürlüğe girişiyle (10 Ocak 1920) resmen teşekkül etmiştir. Cemiyetin merkezi, tarafsız bir ülke olarak kabul edilen İsviçre’nin Cenevre şehrindeydi. Bugünkü Birleşmiş Milletlerin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Kurulduğu dönemde cemiyeti bekleyen iki mühim mesele vardı:

1. Harpleri önlemek veya durdurmak suretiyle milletlerarası sulh ve emniyeti temin etmek;

2. Kültürel ve sosyal gelişmeleri teşvik için bütün alanlarda milletlerarası işbirliği sağlamak.

Bunlardan birincisinin temini için, cemiyete üye olan devletlerin siyasi bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak teminat altına alıyorlar, hakları çiğnenecek olan her devleti koruyacaklarını taahhüd ediyorlardı. Münasebetlerin kesilmesine yol açacak herhangi bir anlaşmazlık halinde Milletler Cemiyetinin hakemliğine başvuracaklarına ve oybirliğiyle alınmış olmak şartıyle konsey kararına uyacaklarına söz veriyorlardı. Harp veya harp tehlikesi gibi durumlarda cemiyet, barışı etkili bir şekilde korumaya elverişli tedbirleri tayin etmek ve bunlara üye devletlerce saygı gösterilmesi için gerektiğinde askeri ve mali müeyyideler koymakla görevliydi.

Diğer taraftan kültürel ve sosyal alanlarda verimli bir işbirliği sağlanabilmesi için Milletler Cemiyetine birçok görev düşüyordu. Milletlerarası polis kuvveti kurulması ve kaçakçılığın, insan ticaretinin engellenmesi, dünya çapında ticari ve sosyal kaideler konulması ve sağlık problemlerinin halledilmesi gibi görevler en önemli olanlarıydı.

Milletler Cemiyeti, otuz iki kurucu üyesi yanında, anlaşmaya yapılan bir ilaveyle on üç devleti daha cemiyete girmeye çağırmıştı. Cemiyetin kurulmasında özellikle ABD ve Fransa ön planda rol oynadı. Milletler Cemiyeti karar yetkisine sahip iki organ ile (Konsey ve Genel Kurul) bir daimi sekreterliğe sahipti. Genel Kurul, bütün üye devletler temsilcilerinden meydana geliyor, yılda bir defa toplanıyordu. Genel Kurulun yeni üyelerin kabulü, antlaşmaların incelenmesi ve bütçe yetkisi gibi çeşitli görevleri vardı. Ancak Milletler Cemiyeti bunca program ve faaliyetine rağmen başarılı olamadı. Özellikle İkinci Dünya Harbi, cemiyetin çökmesine sebeb oldu. Nihayet 8-18 Nisan 1946’da yapılan toplantı sonunda cemiyet görevini Birleşmiş Milletler teşkilatına bıraktı ve 31 Temmuz 1947’de hukuken ortadan kalktı.

Detaylı bilgi için Milletler Cemiyeti başlığını inceleyebilirsiniz.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Milletler Cemiyeti
4 ay önce

Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam da denir), günümüzdeki Birleşmiş Milletler'in temeli sayılabilecek bir organizasyondu. I. Dünya Savaşı'nın ardından...

Milletler Cemiyeti, 18 Nisan, 18 Temmuz, 1917 Rusya Devrimi, 1919, 1920, 1932, 1937, 1939, 1946, 1 Eylül
Selahattin Çam
5 ay önce

Murahassı Müşavirliği, Memuriyeti Mahsusa, Cemiyeti Akvam, Daimî Afyon Komitesi, Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Türk Okutma Heyeti Kurumu Azalıkları,...

Cemil Bilsel
3 yıl önce

Ankara'da hayatını kaybetti. Kapitülasyon (1912) Mahşerde Bir Hutbe (1914) Cemiyet-i Akvam (1923) Lozan (2 cilt, 1933) Dünya Barış Buhranında Boğazlar (1939)...

17 Eylül
4 ay önce

oldu. 1922 - Bandırma işgalden kurtarıldı. 1934 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) üyeliğine kabul edildi. 1941 - İngiliz ve Sovyet işgali...

17 Eylül, 10 Eylül, 1176, 11 Eylül, 12 Eylül, 13 Eylül, 14 Eylül, 15 Eylül, 16 Eylül, 1774, 1787
16 Aralık
4 ay önce

Guangzhou eyaletinde 8,6 büyüklüğünde deprem; 200 bin kişi öldü. 1925 - Cemiyet-i Akvam, daha önce saptanan "Brüksel hattını", Türk-Irak sürekli sınırı olarak...

16 Aralık, 16 Aralık
18 Temmuz
4 ay önce

Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı. 1932 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam'a (Milletler Cemiyeti) 56. üye olarak kabul edildi. 1932 - Türkiye'de Ezanın Arapça...

18 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz, 13 Temmuz, 14 Temmuz, 15 Temmuz, 16 Temmuz, 17 Temmuz, 1918, 1920
Süleyman Nazif
4 ay önce

anlatan “Malta Geceleri” adlı üçüncü şiir kitabı, 1924’te yayımladı. Cemiyet-i Akvam’daki İngiliz delegesinin Türkiye’deki Hıristiyan azınlığa yapılan muamelenin...

Süleyman Nazif, 1870, 1887, 1915, 1927, 4 Ocak, Basra, Bağdat, Diyarbakır, Edebiyat-ı Cedide, II. Abdülhamit
David Ben-Gurion
4 ay önce

gelişmeler İngilizlere ya Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasına ya da Cemiyet-i Akvam Mandasından çıkma konusunda- İngilizler 1947 yılında toprakları Yahudiler...

David Ben-Gurion, 14 Mayıs, 1886, 1948, 1948 Arap-İsrail Savaşı, 1953, 1955, 1963, 1973, 1 Aralık, Anti-Semitizm