Cengiz Han Uluslararası Havaalanı

Han

Eski Türklerde hükümdarlık unvanı. Osmanlılar'da “padişah” manâsına gelmek üzere, han unvanı kullanılmıştır. Han kelimesinin eski kullanılış şekli “hang” olup, en çok kullanılan manâsı, Farsça'da “şah” kelimesinin karşılığıdır. Eski Türklerin, kendilerine...

Cengiz han

Cengiz Han (doğum. 1155/1162/1167 - 18 Ağustos, 1227), Moğol İmparatorluğu'nun büyük Han'ı, Ayrıca dünyanın en başarılı politik ve askeri liderlerinden biri olarak bilinir. Asıl adı Temuçin’dir. Temuçin, 13 yaşlarında iken, babasını kaybetti. Henüz küçü

İl Han Özay

İl Han Özay ilkokuldan sonra orta ile yüksek öğreniminin tümünü İstanbul ve Roma`da İtalyan okullarında yaptı. Mezun olduğu "La Sapienza" üniversitesinde önce Prof. Dr. Antonio Lefevre d`Ovidio de Clunieres ile uluslararası denizcilik ve havacıl...

Hive Hanlar listesi

Hive Hanları, 1515 ile 1919 yılları arasında günümüz Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan sınırları içinde kalan bir bölgede hüküm sürmüş hanlar.

Muhammed Zafirullah Han

Sir Muhammed Zafirullah Han, asıl adı Çaudhri Muhammed Zafirullah (6 Şubat 1893, Sialkot, Hindistan-1 Eylül 1985, Lahor, Pakistan), Pakistanlı siyasetçi, diplomat ve uluslararası hukukçu.