Cephe (askeriye)...

CEPHE (türkçe) anlamı
1. 1 . Bir şeyin veya yapının ön tarafta bulunan bölümü
2. alnaç
3. Başını kaldırarak köşkün karanlık cephesine baktı.- P. Safa.
4. 2 . Belli bir düşünce
5. istek çevresinde sağlanan beraberlik.
6. 3 . mecaziYan
7. yön
8. taraf
9. Hakikatin bin bir cephesi ve başka başka görünüşleri yok mudur?- A. Ş. Hisar.
10. 4 . askerlikÜzerinde savaşın sürdüğü bölge:
11. Meydan muharebesi
12. yüz kilometrelik cephe üzerinde cereyan ediyordu.- Atatürk.
13. 5 . denizcilikFarklı ısıdaki iki su kütlesi arasındaki sınır.
14. 6 . meteorolojiYerde veya daha yükseklerde sıklık
15. sıcaklık bakımından iki ayrı hava yığınının karşılaştıkları yer.
16. Atasözü
17. deyim ve birleşik fiiller
18. cephe açmak
19. (birine) cephe almak
20. cepheden cepheye koşmak
cepheden hücuma geçmek
CEPHE (türkçe) anlamı
21. (yapılarda) yüz
22. alnaç
23. belli bir düşünce
24. istek çevresinde sağlanan birliktelik.üzerinde savaşın sürdüğü bölge.yan
25. taraf
CEPHE (türkçe) ingilizcesi
1. adj. front linen. front
2. front line
3. frontispiece
4. face
5. facade
6. aspect
7. exposure
CEPHE (türkçe) fransızcası
1. front [le]
2. façade [la]
3. camp [le]
4. clan [le]
CEPHE (türkçe) almancası
1. n. Front

Cephe hakkında detaylı bilgi

  • Cephe * Cephe * Cephe * Cephe , "Britanya Radyo Yayınları" tarafından Türkçe yayımlanmış dergi. 1945-1947 yılları arasında 15 günde bir çıkmıştı.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki cephe maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ecevit Hükümetleri Ve Milli Cephe Dönemleri

Ecevit Hükümetleri ve “MC” Dönemleri. 1973 yılın-da yapılan seçimler, 12 Mart rejiminin hukuki olarak sonunu getirmişti. Seçimlerde hiçbir partinin tek başına iktidara gelememesi yeni bir “Koalisyonlar Dönemi”ni başlattı.

İç Cephe - Ayaklanmalar

Amasya Genelgesi ile ulusun bağımsızlığının, yine ulusun azim ve iradesiyle kurtarılacağı ilkesinin ortaya konması, Erzurum ve Sivas kongreleri ile bu yolda, siyasi, askeri, idari örgütlenmeye ve ulusal bilinçlenmeye doğru gidilmesi karşısında, tahtını tehlikede gören Padişah ...

Cephe (mimari)

Mimarlıkta cephe, temelde bir yapının dışa bakan ön yüzünü ifade eden terimdir. Yapının yan yüzleri ya da arka yüzü için de kullanılabilir.

Cephe (mimarlık)

Mimarlıkta cephe, temelde bir yapının dışa bakan ön yüzünü ifade eden terimdir. Yapının yan yüzleri ya da arka yüzü için de kullanılabilir.

Ulusalcı Cephe

Ulusalcı Cephe, temelde tam bağımsız ve Atatürkçü bir devlet yapısı öngören ve Türkiye`de demokrasinin ancak bu yolla gerçekleştirilebileceğini savunan pekçok siyasi akımdan birisidir.Dünyada Berlin Duvarı`nın yıkılmasından sonra (1989), Kemalist ve genelde Türkiye ...

Cephe Yönelimli Programlama

Cephe yönelimli programlama veya görünüm yönelimli programlama, bir programlama yaklaşımıdır. Bütün programlama yaklaşımlarında kodlar uzadıkça, kodların anlaşılabilirliği çok düşmekte, bazen de içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

Milliyetçi Cephe Hükümetleri

Milliyetçi Cephe Hükümetleri, TBMM`de grubu bulunan sağ eğilimli AP, MSP, MHP ve CGP`nin sol eğilimli CHP`nin yeniden iktidar olmasını engellemek ve yakın bir tehlike olarak gördükleri komünizmin gelişmesini durdurmak amacıyla kurdukları Hükümet.

Türkçü Cephe

Türkçü Cephe, Mersin ilinde başlayan bir gençlik hareketidir. Genelini Ülkü Ocaklarında çeşitli kademelerde görevler almış kişilerin oluşturduğu, Türk gençlerinin sistem hakkında ve dünya görüşleri hakkında ilk etapda bir dergi ile yola çıkmışlar ve hızla ...

Ulusal Cephe (Fransa)

Ulusal Cephe (Fransızca: ''Front National'', FN) Fransa'da milliyetçi bir siyasi partidir. 1972 Jean-Marie Le Pen tarafından kuruldu. Kuruluşundan beri partinin liderliğini yapan Le Pen, Ocak 2011'de liderliği küçük kızı Marine Le Pen'e bıraktı. 2012 milletvekili seçimlerinde Ulusal ...

Birleşik Cephe

Birleşik Cephe Çin Komünist Partisi’nin liderliğini yaptığı bir halk cephesidir. Merkez Komitesi’nin Birleşik Cephe Çalışma Birimi tarafından yönetilmektedir ve komünist partinin yanı sıra sekiz siyasi parti ve Bütün Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonundan oluşmaktadır. ...

Takma Cephe

Giydirme cephe veya perde duvar veya takma cephe çok katlı bir binanın dış cephesinin ağırlıklı camdan oluşan bir dış kaplama duvar ile kapatılmasıdır. Genelde döşemelere veya kolonlara asılan giydirme cephenin statik olarak taşıyıcı özelliği yoktur.

Ulusal İlerici Cephe (Suriye)

Ulusal İlerici Cephe (Suriye), (Arapça:الجبهة الوطنية التقدمية - ''el-Jabha el-Wataniyyah at-Taqaddumiyyah'' ) 1972 yılında Suriye'de kurulmuş ve günümüzde iktidar olan, Arap - sosyalist çoklu siyasi koalisyon partileridir.