Cermen Paganizmi

Cermen paganizmi, Cermen toplulukların Demir Çağı'ndan Orta Çağ'daki Hristiyanlaşmalarına kadar geçen süredeki teoloji ve dinî uygulamalarıdır. "Ayrılmaz bir bütün olan bir dinden ziyade birbirine kenetli ve birbiriyle yakın ilişki içinde olan dinî görüş ve uygulamalar" olan Cermen paganizmi "genel bir çerçevede tutarlı bireysel inanışlar, aile gelenekleri ve bölgesel kültler"i içerir.

Cermen paganizmi Cermen dünyasının farklı alanlarında birçok değişik form almıştır. Bunlar içinde en iyi belgelenmişi 10. ve 11. yüzyılların Nors diniyse de Anglosakson ve Kıta Cermenleri'nin inanışlarına dair belgeler bulmak da mümkündür. Diğer Cermen kavimlerinin inanışlarına dair belgeler ve bu inanışların Romalılarca yorumlandığı başkaca belgeler de dağınık da olsa bulunabilmektedir. Bu bilgiler ayrıca Hristiyanlık öncesi döneme ait arkeolojik buluntular ve kalıntılarla zenginleştirilebilir.

Çoktanrılı Cermen paganizmi diğer Ön Hint Avrupa dinleri ile benzerlik gösterir. Birçok Cermen tanrısı diğer Cermen dinlerinde benzer adlarla yer almıştır. Bunların en bilinen örnekleri Wodan ya da Wotan olarak bilinen Cermen tanrısının Anglosaksonlarca Wōden, Norslarca Odin olarak Thor'un Donar, Anglosaksonlarca Þunor ve Norslarca Þórr olarak adlandırılmasıdır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.