Cerveteri

Cerveteri, Roma Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Lazio'nun kuzeyinde bulunan bir kasaba ve komündür. Adı, Antik Romalılar tarafından Caere, daha eskiden Etrüskler tarafından Caisra ya da Cisra, Yunanlar tarafından Agylla (ya da Άγυλλα) olarak bilinirdi.

Caere, Etrüsk Ligi'nin şehir devletlerinden biriydi ve M.Ö. 600 civarında nüfusu yaklaşık 25.000 - 40.000 kişiydi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.