Cetvel

Cetvel,   Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre; doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik ve liste, çizelge anlamlarına gelmektedir.

Cetvel,   Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre; doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik ve liste, çizelge anlamlarına gelmektedir. Cetvelin bir çok çeşidi bulunur. Ancak, genel olarak ilk akla gelen kullanımıyla; bir metreden az olan uzunluktaki ölçümler için kullanılan, 30 - 50 santimetre uzunluğunda, tahta, metal, genellikle de plastik ölçü aletleridir. Cetveller, teknik çizim, geometri, terzilik, inşaat, pratik uygulamalar, mimari vb. gibi birçok alanda çok büyük kolaylıklar sağlar. Özel ve ayrıntılı ölçümler yapan mikrometre gibi, karşılaştırmalı ölçüm yapan kumpas gibi, şekiller çizmeye yarayan şablon gibi ve hesaplamalar yapmaya yarayan kızaklı cetvel gibi özel çeşitleri de bulunur.

Ayrıca çeşitli hesaplamaları tablolaştırmakta kullanılan çizim uygulamaları, cetvel olarak adlandırılır: Borsa cetveli, çarpım cetveli, hazirun cetveli, hesap cetveli gibi.

Bazı çeşitleri

*T cetveli *Açıölçer (İletki) *Gönye *Şerit metre *Katlanır metre (marangoz metresi) *Çelik metre *Kızaklı cetvel (hesap cetveli) *Kumpas *Mikrometre *Şablon *Pistole

Ayrıca bakınız

Diğer anlamları

cetvel

1 . Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik.
2 . Liste, çizelge:
"O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı."- Ö. Seyfettin.

cetvel

Türkçe cetvel kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ruler, rule, foot rule, scale, tabulated form, list, chronology

cetvel

Türkçe cetvel kelimesinin Fransızca karşılığı.
règle [la], table [la], tableau [le]

cetvel

Türkçe cetvel kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Lineal, Tabelle, Tarif

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Cetvel
cetvel