Cevher, genel bir târifle, mâdencilik araçlarıyla çıkarılan, esas îtibâriyle minerallerden meydana gelen ve işlenmesi bir kâr temin eden cisimler.

CEVHER (türkçe) anlamı
1. bir şeyin özü
2. maya
3. gevher
4. töz.değerli süs taşı
mücevher.büyük yetenek.
CEVHER (türkçe) anlamı
5. (Arapça) Kadın ismi 1. Öz
6. maya. 2. Başlı başına
7. kendiliğinden olan. 3. Tıynet
8. cibilliyet
9. soydan gelen
10. haslet
11. tabii istidat. 4. Kıymetli taş. 5. Ebcet hesabında yalnız noktalı harfleri hesaplamaya dayanan tarih düşürme şekli. 6. Kılıç namlusuna yapılan menevi
CEVHER (türkçe) ingilizcesi
1. n. ore
2. jewel
3. essence
4. goodness
CEVHER (türkçe) almancası
1. n. Erz
2. Stoff
3. Juwel
4. Wesen
5. Charakter

Cevher hakkında detaylı bilgi

İktisadi açıdan düşünüldüğünde, bir maddenin cevher sayılmasında önemli olan onun iktisatlı olarak işlenebilmesidir. Bu da bazı faktörlere bağlıdır. Mesela elde ediliş şekli, taşıma ve başka masraflar gibi. Çıkarılması ve taşınması zor olan zengin bir maden yatağı cevher sayılmadığı halde, iktisatlı olarak işlenebilen düşük dereceli bir yatak cevher sayılabilir.

Cevher içerisindeki ana madenden başka ikinci derecede madenlerin bulunması da çok önemlidir. Bunlar iktisatlı olarak işlenebilse iyi; aksine asıl maddenin elde edilişi sırasında zararlı rolleri olursa kötü olurlar.

Bir cevherin tenör’ünün, yani içindeki kıymetli maddenin yüzdesinin bir asgari sınırı vardır. Bu sınır, elde edilme masraflarının piyasa fiyatı ile mukayese edilmesi sonucu ortaya çıkar.

Cevher içindeki esas maden “cevher minerali” olarak adlandırılır. Umumiyetle kıymetsiz ve ekseriyeti teşkil eden öteki kısım ise “gang” ismini alır. Cevherlerin taşınmasında ve işlenmesinde bu gang maddeleri fazla masrafa sebep olur. Bu itibarla ekseriya cevher daha taşınmadan fiziki yollarla gangdan kısmen arındırılır.

Cevher, bünyesinde bir tek maden bulundurabildiği gibi çeşitli madenler de bulundurabilir. Böylece basit veya kompleks cevher olarak sınıflandırılırlar. Mesela demir, manganez, alüminyum, civa, kalay cevherleri basit cevherler olup, bunlardan yalnız bu sayılan madenler elde edilir. Gümüş, çinko, kurşun, kobalt, bakır, antimon, nikel cevherleri ise ekseriya iki veya üç maden bulundurur.

Arsenik, bizmut, kadmiyum ve selenyum gibi bazı madenler ise başka maden cevherlerinin ergitilmesi sırasında ikinci derecede ürünler olarak elde edilirler.

Bazı hallerde cevherden metalin çıkarılmasına lüzum olmaz ve cevher olduğu gibi kullanılır. Mesela, krom-manyezit tuğlası, krom metali, kromit cevherinden ayrılmadan, kromit manyezitle karıştırılmak suretiyle yapılır.

Sınıflandırma

Cevherler (saf olanlar haricinde) şu şekilde sınıflandırılır:

1.Alçak tenörlü: Verimi az olan,

2.Yüksek tenörlü: Verimli,

3.Ham cevher: Ocaktan çıktığı halde,

4.Som cevher:Muamele görmeden satılabilen veya ergitilmeye gönderilebilen,

5. Elle ayıklanabilen,

6.Konsantrasyon yolu ile zenginleştirilmeye lüzum gösteren,

7. Konsantre cevher: Mesela manyetik yolla veya flotasyonla (yağla kaplı cevheri çalkalama ile gangdan ayırıp yüzdürme işlemi) tenörü yükseltilmiş,

8. Ergitilecek cevher: Metalin, cevherden ergitilme yoluyla çıkarılması gereken cevherdir.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Cevher-i Musiki

Cevher-i Musiki, 2005 yılında Prof. Dr. M. Hakan Cevher`in öncülüğünde, 17. yüzyıl geleneksel Türk musikisini icra etmek amacı ile kurulan bir müzik grubudur. Santur, Şehrud, Rebab, Ney, Tanbur, Mazhar, Kudüm, Bendir icrâcıları bulunmaktadır. Grup üyelerinin tümü, Ege ...

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Cevher hazırlama, kısaca, üretilen doğal kaynakların metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını içerir.

Cevher Tenörü

Tenör, bir cevher veya konsantre içerisindeki metal miktarının toplam kütleye olan oranının yüzde olarak ifade edilmesidir. İlgilenilen metalin asıl kütle içinde çok az miktarlarda olması halinde milyonda bir anlamına gelen ppm (İngilizce: ``parts per million``) birimi de ...

İbrahim Cevher Cevheri

İbrahim Cevher Cevheri (d. 1957, Şanlıurfa, Türkiye), Türk siyasetçi.

Cevher Dudayev

Cahar Dudayev, (Rusça:Джоха́р Муса́евич Дуда́ев) (d. 15 Nisan 1944 – 21 Nisan 1996).

Cevher Hazırlama

Cevher hazırlama, temel olarak, kıymetli mineralleri cevherden ayırma işlemidir. Endüstriyel ölçekli cevher hazırlama işlemleri birçok aşamadan oluşur. Cevher temelde fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal özelliklerinden oluşan farklara göre ayrılmaktadır.

Cevher Zenginleştirme

Cevher hazırlama, temel olarak, kıymetli mineralleri cevherden ayırma işlemidir. Endüstriyel ölçekli cevher hazırlama işlemleri birçok aşamadan oluşur.

Cevher Özden

Abidin Cevher Özden, (d. 1933, Trabzon -ö.

Cevher Özer

Cevher Özer (d. 24 Ocak 1983; Manisa), Türk basketbolcu. Banvit'te oynamaktadır. 2.05 metre boyundaki oyuncu forvet pozisyonunda oynamaktadır.

Mahmut Cevher

Mahmut Cevher (d. 1949, Gemlik, Bursa), sinema ve dizi oyuncusu.

Yonca Cevher Yenel

Yonca Cevher Yenel, (d. 6 Temmuz 1972, İstanbul), tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı.