Ceza Hukuku

Kısaca: Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümü. ...devamı ☟

ceza hukuku
Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümü. Genel ve Özel Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır. Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir. Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır. Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usülunü de içerirken dar anlamda anlamda ceza yargılaması ceza hukukunun dışında kalır.

} }

ceza hukuku

Türkçe ceza hukuku kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. criminal law, crown law

ceza hukuku

Türkçe ceza hukuku kelimelerinin Fransızca karşılığı.
droit criminel, droit pénal

ceza hukuku

Türkçe ceza hukuku kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Strafrecht

ceza hukuku

Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ceza hukuku
1 yıl önce

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak...

Ceza hukuku, Avukat, Delil (hukuk), Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik, Hukuki pozitivizm, Kamu hukuku
Uluslararası Ceza Hukuku
4 yıl önce

Uluslararası ceza Hukuku, devletlerde Ceza Hukuku kurallarının uygulanmasını inceler. Örneğin, bir İbyol vatandaşı, İsviçre'de bir İngiliz’i yaralıyor...

Uluslararası ceza hukuku, 1998, 1 Temmuz, 2002, Aparthayd, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Lahey, Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi, Roma, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, Savaş suçu
Ceza
1 yıl önce

Türk Ceza Hukuku’nda Cezalar, Ankara 2005. Çolak, Haluk, Güncel Ceza Hukuku ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara 2005. Demirbaş, Timur, Ceza Hukuku Genel...

Ceza, Ceza (hukuk), Ceza (müzisyen), Anlam ayrım
Ceza muhakemesi
4 yıl önce

Ceza muhakemesi veya Ceza yargılaması, ceza hukukunda iddia, savunma ve yargılama sürecidir. Amaç ise maddi gerçeğe ulaşılmasıdır. Ceza muhakemesi süreci...

Kamu hukuku
1 yıl önce

Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması...

Kamu hukuku, Avukat, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Devlet, Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
Türk Ceza Kanunu
1 yıl önce

güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir". Türk Ceza Kanunu 301. maddesi Türk Ceza Kanunu11...

Türk Ceza Kanunu, 1889, 1936, Hukuk, TBMM, Taslak, İtalyan
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1 yıl önce

kalan hukuk profesörleri de vardı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde anayasa hukuku, Avrupa Birliği hukuku, ceza ve ceza muhakemesi hukuku, deniz...

Ceza ehliyeti
1 yıl önce

Ceza ehliyeti, ceza hukuku açısından, bir kişinin işlediği suçtan dolayı sorumlu tutulabilmesi için gerekli niteliklerdir. Bu nitelikler yaş ve algılama...

Ceza ehliyeti, Bağlantı tanıtmak, Hukuk, Mahkeme, Taslak, Türk Ceza Kanunu