Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümü.

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümü. Genel ve Özel Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır. Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir. Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır. Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usülunü de içerirken dar anlamda anlamda ceza yargılaması ceza hukukunun dışında kalır.

} }

Diğer anlamları

ceza hukuku

Türkçe ceza hukuku kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. criminal law, crown law

ceza hukuku

Türkçe ceza hukuku kelimelerinin Fransızca karşılığı.
droit criminel, droit pénal

ceza hukuku

Türkçe ceza hukuku kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Strafrecht

ceza hukuku

Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ceza Hukuku ilgili konular

 • Hukuk

  Hukuk, belirli bir toplumda kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devletin yaptırım gücüyle uyulması zorunlu kılınan davranış kural
 • Kamu hukuku

  Kamu hukuku, devlet ve yurttaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması sı
 • Amme hukuku

  AMME HUKUKU Alm. Öffentliches Recht (n), Fr. Droit Poblique, İng. Public Law. Devletin kuruluş ve teşkilatını, devlet sıfatıyla gösterdiği f
 • Devletler özel hukuku

  Devletler Özel Hukuku, kişiler arası hukuk sorunlarında hangi devletin hukukunun uygulanacağını karara bağlar. Hiçbir devlet kendi hukuku dı
 • Hukuk alanlarının listesi

  Önemli hukuki alanlar ve konu içerikleri aşagıda listelenmektedir.
 • Hukuki pozitivizm

  Hukuki pozitivizm, hukuk felsefesi ve hukuk biliminde bir düşünce okulu. Hukuki pozitivizmin başlıca iddiaları şunlardır:
 • Türk Hukuk Tarihi (kitap)

  ==Önsöz==Hukuk tarihi bugün mevcut olan hukuki kurumların ve kuralların geçmişini inceleme alanı olarak seçen ve bunların hangi gelişme sü
 • Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul'da bulunan Marmara Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan hukuk fakültesidir. 1982 tarihinde Türki
 • Medeni usul hukuku

  Medeni usûl hukuku, Türk hukuk yargılama usulünü konu alan özel hukuk dalıdır. Medeni usûl (yargılama) hukuku, İcra ve İflas Hukuku ile ay
Ceza Hukuku
ceza hukuku