chordate

Kordalılar (Latince: Chordata), Sırt iplikliler veya Kordatlar olarak da bilinir, bazı gruplarda yaşamın belirli bir evresinde, bazı gruplarda ise bütün yaşam süresince vücuda desteklik yapan bir notokorda (sırt ipliği), yutak solungaç yarıklarına, sırt tarafında ortası boş sinir şeridine ve kuyruğa sahip hayvanlar.
Hayvanların en iyi bilinen grubudur.

Chordate

Chordate ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kordalılar

İlgili konuları ara

Yanıtlar