Christian Huygens 1629-1695 yılları arasında yaşayan Hollandalı fizikçi. ışığın mad­desel olmayıp, dalga olduğunu ilk defa ileri sürmüş ve bu konudaki çalışmalarıyla tanınmıştır. ...

Christian Huygens hakkında detaylı bilgi

Christian Huygens 1629-1695 yılları arasında yaşayan Hollandalı fizikçi. ışığın mad­desel olmayıp, dalga olduğunu ilk defa ileri sürmüş ve bu konudaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Ayrıca, matematik ve astronomide de değerli çalışmaları vardır. 1656'da yayınladığı "Sarkaçlı Saat" adlı eserinde, salınım periyodunun, boyunun yerçeki­mi ivmesine oranının karekökü ile orantılı oldu­ğunu göstermiştir: Aynı yıl dairesel harekete ait problemlerin çözümlerini yayınlamıştır. Merkezkaç kuvveti üzerindeki teoremleri, Newton'un yerçekimi ka­nununu keşfetmesine yardım etmiştir. Astrono­miye olan katkısı da Orion yıldızlar grubunun keşfi ve Satürn gezegeninin etrafındaki halkaları doğru bir şekilde tarif etmesidir.

T = 2¶ L/g


Basit Sarkaç


Huygens prensibi: Bu prensibe göre, ilerleyen bir dalganın her noktası yeni bir dalga kaynağı olarak alınır. Böylece her nokta uzayda küresel dalga yayan kaynak olur. Çeşitli noktalardan bu şekilde yayılan dalgalar girişim yaparak bazı noktalarda birbirlerini yok ederken, bazı noktalarda üst üste gelerek kuvvetlenirler. Çeşitli noktalardan yayılan dalgalar arasındaki çizgisel yol farkı yarım dalga boyunun tek katları kadarsa birbirlerini yok eder, tam dalga boyunun katları ise birbirleri kuvvetlendirirler. Böylece meydana gelen noktalar yeni kaynaklar hasıl ederler. Bu prensip, dalganın davranışının kolay açıklanmasında çok faydalıdır.

Kaynak: Yeni Rehber Ansiklopedisi, Cilt:9, Sayfa:178
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Christian Huygens

14 Nisan 1629 Den Haag’da doğdu; 8 temmuz 1695 Den Haag’da öldü, Hollanda’lı astronom, matematikçi ve fizikçi. Işığın maddesel olmayıp, dalga olduğunu ilk defa ileri sürmüş ve bu konudaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Ayrıca matematik ve astronomide de değerli ...

Huygens-Fresnel Ilkesi

Huygens–Fresnel prensibi Hollandalı fizikçi Christiaan Huygens ve Frensız fizikçi Augustin-Jean Fresnel'dan adını alan dalga yayılımı ile ilgili konuda geçerli ilkedir.

Kırılma

Kırılma İki farklı ortamın ortak sınırından geçen ışık veya dalga enerjisinde meydana gelen yön değişikliği. Kırılma, yaygın olarak bir suyun, camın ve diğer şeffaf cisimlerin yüzeyinde gözlenir. Mesela bir açı ile bırakılarak suya sokulan çubuğun su yüzeyinde keskin ...

ışık

Işık insanların nasıl görüyoruz konusunu araştırmalarıyla ortaya çıkmıştır. Önceleri, antik çağda, Yunanlılar zamanında gözün bakılan cisme doğru ışınlar yaydığı düşünülürdü. Epikür görüntünün gözden kaynaklanan resimlerden oluştuğunu iddia etmiş, Platon, ...

Işık Dalgaları

Galile, ışık hızını saptanması problemini formülleştirdi; ama çözmedi. Bir problemin formüllleştirilmesi, çoğu zaman, problemin yalnız bir matematik ya da deney ustalığı sorunu olan çözümünden daha önemlidir. Yeni sorular, yeni olanaklar ortaya koymak, eski problemlere yeni ...

Mekanik Saat

Mekanik saatler için bulunan mekanizma, ağırlığın asılı olduğu ipi ya da zinciri kısa aralıklarla tutan ve bırakan bir vargel düzenidir ve tüm modern saatlerin de ortak özelliğidir. Böylece, kısa aralıklarla duran ve inen bir ağırlık, saat mekanizmasını günün uzunluğuna ...

Dünyada Yapılan Icatlar, Icat Edenlerin Isimleri Ve Tarihleri?

Dünyada icat edilen ve bulunan teknolojil gelişmeler nelerdir? Elektrik gibi, telefon gibi...

Bilim Adamları

Bilim adamları, üniversite ve benzeri yüksek öğrenim kurumlarında eğitim veren, araştırma yapan ve özgün araştırmalarıyla alanına katkıda bulunan kişilere verilen genel mesleki unvandır. Akademik çalışmaları sosyal bilimler, insan bilimleri veya doğa bilimleri gibi alanlarda ...

Astronomların Listesi

Ünlü astronom ve astrofizikçiler listesi

Fransız Bilimler Akademisi

Fransız Bilimler Akademisi (özgün Fransızca ismiyle Académie des sciences), XIV. Louis tarafından 1666 yılında kurulan Fransız bilim topluluğudur.

Astronomlar Listesi

Ünlü astronom ve astrofizikçiler listesi