Ciğer Otları

Kısaca: Ciğer otları, Hepaticae ya da Marchantiophyta; bitkiler alemininin bir şubesi ya da karayosunları şubesinin bir sınıfı. İlkel, çiçeksiz ve tohumsuz bitkilerdir. ...devamı ☟

Ciğer otları
Ciğer Otları

Marchantiophyta | altbaşlık =Takımlar | açıklama = * Takım Haplomitriopsida * Haplomitriales (Calobryales) * Treubiales * Takım Jungermanniopsida * Metzgeriales (basit talluslular) * Jungermanniales (yaprakımsı ciğer otları) * Takım Marchantiopsida * Blasiales * Sphaerocarpales (şişemsi ciğer otları) * Marchantiales (gelişmiş ciğer otları) }} Ciğer otları, Hepaticae ya da Marchantiophyta; bitkiler alemininin bir şubesi ya da karayosunları şubesinin bir sınıfı. İlkel, çiçeksi ve tohumsuz bitkilerdir. Çoğunlukla nemli topraklarda, kayalarda ve ağaç kütüklerinde yaşarlar. Gövdeleri yoktur, yapraklarında orta damar bulundurmazlar. Dallanmış kurdale şeklindeki yapıları toprak üzerinde uzanır. İletim dokuları yoktur. "Rizoid" denilen kökümsü yapılar ile toprağa tutunurlar. Bitkinin asıl görünen kısmı gametofit nesildir. Yapraklı karayosunlarında olduğu gibi sporofit nesil bir parazit olarak gametofit nesilin üzerinde gelişir. Bazı gametofitlerin üzerinde "gemma çanağı" denilen yapılar bulunur. Bunlar, ana bitkiden ayrılıp, eşeysiz üremeyi sağlayan yapılardır. Gametofit nesili oluştururlar. Yani döl değişimi görülür. Gametofit nesilin üzeri tek tabakalı epidermis ile kaplı olup, gaz alışverişini sağlayan birçok pora sahiptir. Alt yüzeyinde bulunan epidermisde çok sayıda ince pullar bulunur. Bu pullardan uzun ve ince rizoidler gelişir.
Resim:Lunularia_cruciata.jpg|Lunularia cruciata, bir ciğer otu tallusu. Resim:Diacantha.jpg|Arachniopsis diacantha,Lepidoziaceae familyasından bir alg benzeri ciğer otu. Resim:Hikarigoke.JPG|Ciğer otları nemli yerlerde yaşarlar. Ayrıca bakınız * Boynuz otları * Yapraklı kara yosunları * Kara yosunları Dış bağlantılar * Ciğeotları hakkında bilgi * Ciğerotları * Resimlerle Ciğerotları * Ciğerotları hakkında * Ciğerotları sınıflandırması * Ciğerotları, Boynuzotları ve Yapraklı karayosunları akrabalıkları

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kara yosunları
3 yıl önce

Kara yosunları (Bryophyta), ciğer otları, boynuz otları ve yapraklı kara yosunlarını kapsayan bitkiler bölümü. "Bryopsida" tek sınıfını kapsar. Sistematikdeki...

Karayosunları, Taksokutu, Anthocerotophyta, Bilimsel sınıflandırma, Bitki, Boynuz otları, Boynuzotları, Bryopsida, Ciğerotları, Ernst Haeckel, Fotosentetik
Boynuz otları
1 ay önce

kolonilerde tallusta gelişen bakteriler yüzünden Boynuz otları mavi-yeşil renkte görünürler. Ciğer otları Yapraklı kara yosunları Karayosunları Boynuzotları...

Boynuzotları, Bilimsel sınıflandırma, Botanik, Carolus Linnaeus, Ciğerotları, Haploid, Hücre, Karayosunları, Kloroplast, Koloni, Plantae
Ciğer
2 ay önce

organı Ciğer otu - Hodangiller (Boraginaceae) familyasından bir bitki türü (Pulmonaria officinalis) Ciğer tava - Özellikle Edirne'de yapılan bir ciğer yemeği...

Ciğer, Akciğer, Boraginaceae, Ciğer otu, Ciğer tava, Edirne, Et, Familya, Hava (atmosfer), Hodangiller, Karaciğer
Yapraklı kara yosunları
1 ay önce

Yaşam döngülerinde gametofit evre baskındır. Kara yosunları Boynuz otları Ciğer otları Embryophyta Bryophyta hakkında Bryophyta Karayosunları yetiştiriciliği24...

Absisik asit
1 ay önce

eğreltilerde bulunduğu tespit edilmiştir. Alglerde ve hepatophytalarda (ciğer otları) lunularik asit olarak adlandırılan ABA’ya benzeyen bir bileşiğin mevcut...

Absisik asit, Acer, Alg, Angiosperm, Elma, Giberellin, Gymnosperm, Gövde, Hidrojen, Hücre duvarı, Kabak
Bitki
2 ay önce

yapraklı karayosunları ve vasküler bitkileri (fosil türler ve eğrelti otları gibi) içeren takımdır. Tohumlu bitkiler bulundurdukları "tohum"la tohumsuz...

Üreme
2 ay önce

kök) üremesi, çileklerin sürüncü gövde ile çoğalması, ciğer otunun yapraklarından yeni ciğer otlarının oluşmasnı örnek olarak gösterebiliriz. Çelikle üreme;...

İœreme, Birhücrelilerde İœreme, Biyoloji, Canlı, Döllenme, Embriyonik gelişim, Sperm, Taslak, Yaşlılık ve ölüm, Yenilenme, Yumurta
Eşeyli üreme
2 ay önce

yosundan daha gelişmiş ama eğrelti otundan daha ilkel olan Selaginella ve Atkuyruğu (Equisetum)'dur. Ciğer otları, Boynuz otları ve Yapraklı Bryophyta türlerini...

Eşeyli üreme, Eşeyli üreme