Cihangir

Cihangir, Delhi Türk Sultanlığı hükümdarlarından Ekber''in oğlu olup asıl adı Selim''dir. Babasının ölümü üzerine 1605''de Nureddin Cihangir ünvanıyla tahta çıktı. Adil bir hükümdar olmakla beraber pek fazla içkiye düşkündü.

Osmanlı Sultanı, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu için bakınız Şehzade Cihangir.

Cihangir, Delhi Türk Sultanlığı hükümdarlarından Ekberin oğlu olup asıl adı Selimdir. Babasının ölümü üzerine 1605de Nureddin Cihangir ünvanıyla tahta çıktı. Adil bir hükümdar olmakla beraber pek fazla içkiye düşkündü. Bu yüzden 22 yıl süren saltanatı sırasında hiçbir askeri başarı elde edilemediği gibi müsbet bir iş de görülemedi. Cihangirin eğitim ve öğretimi yüksek değildi. Başlıca merakı bili ve avdı. İdare kabiliyeti zayıf olduğundan etrafındakilerin tesiri altında kalırdı. Üzerinde en fazla nüfuz ve tesiri olan karısı Nurcihandı. Nurcihanın ilk kocası Ali Kulu Bey Ustaclu idi.

Bunun öldürülmesi üzerine Nurcihan da Cihangirin üvey annesinin sarayına sığınmıştı. Cihangir kendisini burada görüp beğenmişti. Nurcihanın Cihangirden çocuğu olmadı. İlk kocasından olan kızını Cihangirin en küçük oğlu Şehriyar ile evlendirdi. ve damadının tahta geçmesi için çok çalıştı. Bu hal Nurcihan ile Cihangirin oğullarından Hürrem arasında Hindistan için felaketli neticeler veren kavgalara sebeb oldu.

Cihangir zamanının önemli olayları, Dekkenlilerin isyanı, Şah Abbasın Kandaharı zaptı, İngilizlere Surat limanının verilmesiyle Agra ve Lahor şehirlerinde ticaret yapma hakkının tanınmasıdır. Cihangirin saltanatının son yıllarında önemli hadiseler cereyan etti. Cihangir bu hadiseler esnasında isyan eden Bengal Valisi Mehabet Han tarafından esir edilerek tahttan indirildi ve bir yıl kadar esir kaldı. Karısı Nurcihan tarafından esirlikten kurtarıldı ise de 7 Ekim 1627de Keşmirden Lahora giderken yolda öldü.

Cihangir fena bir idareci olmakla beraber bayındırlık işlerine önem vermiş bu arada Agradan Eteke ve Bengale giden ağaçlıklı yollar ve Agra ile Lahor arasında her üç kilometrede işaret kuleleri ve sulu gölgelikler yaptırmıştır. "Tüzük-i Cihangir" adlı bir eseri vardır.

Cihangirin beş oğlu ve iki kızı vardı. Bunlardan büyük oğlu Hüsrev isyan ettiği için hapsedilmiş, Dekkanda hapiste iken ölmüştür. İkincisi Perviz de babasının sağlığında ölmüştür. Sultan Hürrem "Şahcihan" adı ile babasından sonra tahta çıkmıştır. Cihangirin tahta çıktığı sırada doğmuş olan Şahcihandar ise doğuştan aptaldı. Şahsiyetsiz bir prens olan Şehtiyar da babasının ölümünden sonra tahta geçmek için ayaklanmış ise de yakalanarak idam edilmiştir.

Haritası

Cihangir koordinatları: 41.033552, 28.984616

Diğer anlamları

Cihangir

Dünyanın büyük bir bölümünü eline geçiren:
"Bu yeryüzünden nice cihangirler geçip gitmiştir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Cihangir

Türkçe Cihangir kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. conqueror, one who defeats

Cihangir

(Farsça) Erkek ismi - Dünyaya egemen olan, dünyayı zabteden kimse. Fatih. Osmanlı şehzadelerinin ortak adıdır.

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    İstanbul un hoş semtlerinden birisi hayalim cihangir in güzelliğini ve asaletini İstanbulumun tüm semt ve ilçelerinde görebilmek ve yaşayabilmek. Biliyorum dandik ve boş gibi gözüküyor ancak halici bu hale getiren insan ve sahip olduğu azim ve ayrıca kararlılık ... İstanbul''da yaşayan tüm İstanbul "soy"lularına selam ve sevgi

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Cihangir
Cihangir