Cihangir

Cihangir, Delhi Türk Sultanlığı hükümdarlarından Ekber''in oğlu olup asıl adı Selim''dir. Babasının ölümü üzerine 1605''de Nureddin Cihangir ünvanıyla tahta çıktı. Adil bir hükümdar olmakla beraber pek fazla içkiye düşkündü.

CIHANGIR (türkçe) anlamı
1. Dünyanın büyük bir bölümünü eline geçiren:
2. Bu yeryüzünden nice cihangirler geçip gitmiştir.- Y. K. Karaosmanoğlu.
CIHANGIR (türkçe) anlamı
3. (Farsça) Erkek ismi - Dünyaya egemen olan
4. dünyayı zabteden kimse. Fatih. Osmanlı şehzadelerinin ortak adıdır.
CIHANGIR (türkçe) ingilizcesi
1. n. conqueror
2. one who defeats,

Cihangir hakkında detaylı bilgi

Osmanlı Sultanı, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu için bakınız Şehzade Cihangir.

Cihangir, Delhi Türk Sultanlığı hükümdarlarından Ekberin oğlu olup asıl adı Selimdir. Babasının ölümü üzerine 1605de Nureddin Cihangir ünvanıyla tahta çıktı. Adil bir hükümdar olmakla beraber pek fazla içkiye düşkündü. Bu yüzden 22 yıl süren saltanatı sırasında hiçbir askeri başarı elde edilemediği gibi müsbet bir iş de görülemedi. Cihangirin eğitim ve öğretimi yüksek değildi. Başlıca merakı bili ve avdı. İdare kabiliyeti zayıf olduğundan etrafındakilerin tesiri altında kalırdı. Üzerinde en fazla nüfuz ve tesiri olan karısı Nurcihandı. Nurcihanın ilk kocası Ali Kulu Bey Ustaclu idi.

Bunun öldürülmesi üzerine Nurcihan da Cihangirin üvey annesinin sarayına sığınmıştı. Cihangir kendisini burada görüp beğenmişti. Nurcihanın Cihangirden çocuğu olmadı. İlk kocasından olan kızını Cihangirin en küçük oğlu Şehriyar ile evlendirdi. ve damadının tahta geçmesi için çok çalıştı. Bu hal Nurcihan ile Cihangirin oğullarından Hürrem arasında Hindistan için felaketli neticeler veren kavgalara sebeb oldu.

Cihangir zamanının önemli olayları, Dekkenlilerin isyanı, Şah Abbasın Kandaharı zaptı, İngilizlere Surat limanının verilmesiyle Agra ve Lahor şehirlerinde ticaret yapma hakkının tanınmasıdır. Cihangirin saltanatının son yıllarında önemli hadiseler cereyan etti. Cihangir bu hadiseler esnasında isyan eden Bengal Valisi Mehabet Han tarafından esir edilerek tahttan indirildi ve bir yıl kadar esir kaldı. Karısı Nurcihan tarafından esirlikten kurtarıldı ise de 7 Ekim 1627de Keşmirden Lahora giderken yolda öldü.

Cihangir fena bir idareci olmakla beraber bayındırlık işlerine önem vermiş bu arada Agradan Eteke ve Bengale giden ağaçlıklı yollar ve Agra ile Lahor arasında her üç kilometrede işaret kuleleri ve sulu gölgelikler yaptırmıştır. "Tüzük-i Cihangir" adlı bir eseri vardır.

Cihangirin beş oğlu ve iki kızı vardı. Bunlardan büyük oğlu Hüsrev isyan ettiği için hapsedilmiş, Dekkanda hapiste iken ölmüştür. İkincisi Perviz de babasının sağlığında ölmüştür. Sultan Hürrem "Şahcihan" adı ile babasından sonra tahta çıkmıştır. Cihangirin tahta çıktığı sırada doğmuş olan Şahcihandar ise doğuştan aptaldı. Şahsiyetsiz bir prens olan Şehtiyar da babasının ölümünden sonra tahta geçmek için ayaklanmış ise de yakalanarak idam edilmiştir.

Cihangir nerede?

Cihangir haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Cihangir Şah

Cihangir Şah Babür İmparatorluğunun dördüncü hükümdârı. Ekber Şahın oğlu olup, asıl adı Selim’dir. 1569’da doğan Selim, babasının ölümü üzerine 1605’te “Nûreddîn Cihangir” unvânı ile tahta çıktı.

Cihangir, Beyoğlu

Cihangir, İstanbul`un Beyoğlu ilçesinde Taksim yakınlarında bir semttir. Kafeleri ve eski binaları ile bilinir. İstanbul`a yerleşen yabancıların ve sanatçıların yoğunlukta olduğu bir semttir.

Erol Cihangir

Yazar, yayıncı, yakın tarih araştırmacısı.Erol Cihangir, 1958`de Eskişehir`in Mihalıççık kazasına bağlı Kayı köyünde dünyaya geldi. İlk okulu köyünde okudu.

Cihangir'de Bir Ev

Cihangir`de Bir Ev, Lombak mizah dergisindeki serilerden birinin adıdır. Yazan ve çizen OKY`dir.

Cihangir, Adilcevaz

Cihangir, Adilcevaz ilçesine bağlı bir köydür.

Cihangir, Çemişgezek

Cihangir, Tunceli ilinin Çemişgezek ilçesine bağlı bir köydür.

Cihangir Artun

Cihangir Artun (d. 12 Ağustos 1981, Malatya), Türk yazar.

Cihangir Mahallesi, Avcılar

Cihangir Mahallesi, İstanbul ili Avcılar ilçesinin bir mahallesidir.

Cihangir, Avcılar

Cihangir Mahallesi, İstanbul ili Avcılar ilçesinin bir mahallesidir.

Cihangir Gençlik Spor Kulübü

Cihangir GSK, Kuzey Kıbrıs'ın Cihangir köyündeki bir futbol kulübü. 1951 yılında kurulan kulüp tarihinde ilk kez 2007 yılında KKTC 1. ligine çıkmıştır.

Şehzade Cihangir Camii

Beyoğlu, Pürtelaş mahallesinde, Cihangir yokuşundadır. İlk cami Kanuni Sultan Süleyman tarafından Şehzade Cihangir için Mimar Sinan`a yaptırılmıştı (1559). Sonra cami deprem ve yangınlarda defalarca yıkılıp yapılmış, en son 1889`da II. Abdülhamid yenilemiştir.

Cihangir Caddesi

Cihangir Caddesi İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Cihangir semtinde bulunan Cadde. Bu cadde Cihangir Mahallesi'ne bağlı bir Cadde olarak bilinir ama aslında Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi'ne bağlı bir caddedir.

Şehzade Cihangir

Şehzade Sultan Cihangir (d.1531, İstanbul - ö.1553, Halep), (Osmanlıca adı: الأمير جيهانغير) Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olan dördüncü oğlu.

Cihangir (anlam Ayrımı)

Cihangir (Farsça: ''dünyaya hükmeden'')

Cihangir Başaran

Cihangir Başaran, Türk basketbolcu (6 Haziran 1964).