Cihannüma, Kâtip Çelebi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Cihannüma, Kâtip Çelebi ilgili konular

 • Kâtip

  Kâtip, yazan, yazıcı, kitâbet eden ve usta yazıcı anlamlarına gelen Arapça kökenli sözcüktür.
 • Katip Çelebi

  Asıl adı Mustafa olup, 1608 (H. 1017)de İstanbul’da doğdu. Babasının adı Abdullah’tır. Babası, Osmanlı devlet ve siyâset adamlarının
 • Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar

  Düstûr el-`Amel li-Islâh el-Halel veya Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar<ref>Kâtip Çelebi, "Bozuklukların Düzeltilmes
 • Kâtib çelebi

  Kâtip Çelebi ya da Hacı Halife (Şubat 1609, İstanbul - 6 Ekim 1657, İstanbul), tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalış
 • Kâtip Çelebi

  Kâtip Çelebi ya da Hacı Halife (Şubat 1609, İstanbul - 6 Ekim 1657, İstanbul), tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalış
 • Kitabüs Saade vel-İkbal murattab âlâ erbaa akvâl

  Eser, Kümmî el- Celâlî ve Künnâşetü’l-celâl olarak da bilinmektedir (Kâtip Çelebi, II, 1971; Tahir, III, 1975). Tıbbî konuları ihtiva
 • Şerhu Tevaliil-envar fî ilmil-kelam

  Mesâlikü’l-kelâm fî mesâili’l-kelâm olarak da tanınan (Kâtip Çelebi, II, 1971) eser, kelâm ilmine dair Kadı Beyzâvî tarafından yazı
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

  Kâtip Çelebi Üniversitesi 2010 yılında İzmir'de kurulan 4. devlet üniversitesidir. Prof. Dr. Galip Akhan 10 Aralık 2010 tarihinde Kâtip Çele
 • Cihannüma (Kâtip Çelebi)

  Katip Çelebi'nin 1648 yılında yazmaya başladığı eser. 1654'te Katip Çelebi tarafından yeniden yazılmaya başlanmış, 1732'de Osmanlı Matba