Cihannüma (Kâtip Çelebi)

Katip Çelebi'nin 1648 yılında yazmaya başladığı eser. 1654'te Katip Çelebi tarafından yeniden yazılmaya başlanmış, 1732'de Osmanlı Matbaacılığı'nın öncüsü kabul edilen İbrahim Müteferrika tarafından eklemeler yapılarak basılmıştır. 698 sayfa olarak basılan eserin 325 sayfası, İbrahim Müteferrika'nın eklemelerinden oluşmuştur.

Katip Çelebi'nin 1648 yılında yazmaya başladığı eser. 1654'te Katip Çelebi tarafından yeniden yazılmaya başlanmış, 1732'de Osmanlı Matbaacılığı'nın öncüsü kabul edilen İbrahim Müteferrika tarafından eklemeler yapılarak basılmıştır. 698 sayfa olarak basılan eserin 325 sayfası, İbrahim Müteferrika'nın eklemelerinden oluşmuştur. 2008 yılında Boyut Yayıncılık tarafından yeni düzenlemeler yapılarak yeniden basılmıştır.

Kaynaklar


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Cihannüma (Kâtip Çelebi) ilgili konular

 • Kâtip

  Kâtip, yazan, yazıcı, kitâbet eden ve usta yazıcı anlamlarına gelen Arapça kökenli sözcüktür.
 • Katip

  Kâtip aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar

  Düstûr el-`Amel li-Islâh el-Halel veya Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar<ref>Kâtip Çelebi, "Bozuklukların Düzeltilmes
 • Kâtib çelebi

  Kâtip Çelebi ya da Hacı Halife (Şubat 1609, İstanbul - 6 Ekim 1657, İstanbul), tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalış
 • Kâtip Çelebi

  Kâtip Çelebi ya da Hacı Halife (Şubat 1609, İstanbul - 6 Ekim 1657, İstanbul), tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalış
 • Kitabüs Saade vel-İkbal murattab âlâ erbaa akvâl

  Eser, Kümmî el- Celâlî ve Künnâşetü’l-celâl olarak da bilinmektedir (Kâtip Çelebi, II, 1971; Tahir, III, 1975). Tıbbî konuları ihtiva
 • Şerhu Tevaliil-envar fî ilmil-kelam

  Mesâlikü’l-kelâm fî mesâili’l-kelâm olarak da tanınan (Kâtip Çelebi, II, 1971) eser, kelâm ilmine dair Kadı Beyzâvî tarafından yazı
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

  Kâtip Çelebi Üniversitesi 2010 yılında İzmir'de kurulan 4. devlet üniversitesidir. Prof. Dr. Galip Akhan 10 Aralık 2010 tarihinde Kâtip Çele
 • Cihannüma (Kâtip Çelebi)

  Katip Çelebi'nin 1648 yılında yazmaya başladığı eser. 1654'te Katip Çelebi tarafından yeniden yazılmaya başlanmış, 1732'de Osmanlı Matba