Cilt

Kısaca: Arapça "Cild"`den gelen bir sözcüktür. ...devamı ☟

Arapça "Cild"`den gelen bir sözcüktür.

  • Cilt , Ten ya da deri.
  • Formaları, yaprakları birbirine dikerek veya yapıştırarak kitap, defter, dergine geçirilen deri, bez veya kağıtla kaplı kapak.
  • Bir eserin ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biri.
}

Cilt

1. anlamı Deri, ten. Formaları veya yaprakları birbirine dikilerek veya yapıştırılarak bir kitaba geçirilen deri, bez veya kâğıtla kaplı kapak Örnek: "Nakışlara, ciltlere, minyatürlere hayran kaldı." Ö. Seyfettin. Bir eserin ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biri Örnek: "İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk dokuz cildinde bunların altmış yedi tanesi yer alır." S. Birsel.

Cilt

Cilt tanım:


Cilt

Alm. Einband, Fr. Reliure, İng. Binding. Bir kitap, bir mecmua veya bir defterin yaprak ve formalarını dağılmaktan korumak ve sırasıyla bir arada topluca bulundurmak için, üzeri deri, kâğıt, plâstik ve bez gibi şeylerle kaplı mukavvadan yapılan kapak. Gerçekte cilt “deri” demektir. Deri ise toplamak mânâsına gelir. Ayrıca bir eserin kitap hâlinde basılan ve bir sayı ile birlikte söylenen kısımlarından her birine de cilt denir.

Cilt ve ciltçiliğin târihi çok eskidir. Kâğıdın keşfinden önce parşömen veya papirus üzerine yazılan yazılar, sargı (rulo) şeklinde, tahtadan yapılmış kılıf veya kutularda saklanırdı. Balmumu levhalar ve papirus üzerine yazılan yazıların saklanması için tahta kapaklar kullanılmış ve bu kapakların iki yanlarından iplerle bağlanmak sûretiyle bir çeşit cilt yapılmıştır. Daha sonraları parşömenin kullanılmaya başlanması üzerine parşömenler katlanarak formalar hâline getirilmiş, sonra bunlar dikilerek ciltlenmiştir.

Türklerde cilt sanatı: Orta Asya’da kâğıdın keşfiyle berâber, Türklerde ciltçilik gelişmiş ve bir sanat kolu hâline gelmiştir. İlk Türk ciltleri M.S. 7. yüzyılda Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerinde görülür. Çin’de ciltçiliğin gelişmesi, yine Uygur sanatkârlarının Çin’e yerleşmesiyle başlamıştır. Uygur Türkleri, İran’a ve Halife Mu’tasım billah zamânında Samarra’ya (Irak) gelerek, bu memleketlerde cilt sanatının ilerlemesinde büyük rol oynadılar. Türkler dünyâda ilk defâ işlenmiş deri üzerine mâdenî kalıpla basım yaptılar. O târihlerde Avrupa’da ciltçilik yoktu. Avrupalılar 12. yüzyılın ilk yarısına kadar kâğıt îmâl etmeyi de bilmezlerdi. Endülüs’te ilk kâğıt fabrikası 1144-1154 yılları arasında Şâtibe’de kurulmuş ve Avrupalılar kâğıt îmâlini buradan öğrenmişlerdir. Doğuda ise ilk kâğıt fabrikası Semerkant’ta M.S. 652 senesinde kurulmuştur. Ciltçilik Doğu Türkistan ve Horasan’dan sonra Arap Yarımadası ve Irak’ta gelişmiştir.

Orta Asya’ya mahsus bir sanat olan ciltçilik, Türklerin İslâm dînine girmelerinden sonra büyük bir gelişme gösterdi. İslâmiyetin üç kıtaya yayılması, Kur’ân-ı kerîmin çoğaltılması, yazılan din ve fen ile ilgili eserlerin muhâfazası, İslâm dîninin ilme verdiği önem, ilmin kaynağı olan eserlerin korunmasına sebeb oldu. Müslüman Türkler yazıya ve kitaba çok hürmet ederler, îmânları, hayâları ve terbiyeleri îcâbı dînî kitaplara çok saygı gösterirlerdi. Kur’ân-ı kerîmin belden aşağı tutulmayıp, üzerine bir şey konulmadığı gibi; din ve fen kitaplarına da âzamî hürmet ve saygı gösterilirdi. Özellikle İslâmın mukaddes kitâbı Kur’ân-ı kerîme gösterilen hürmet ve hassâsiyet, onun en güzel bir şekilde tezyînine ve ciltlenmesine de ayrı bir ehemmiyet verilmesine sebeb olmuş ve netîcede ciltçilik güzel sanatların bir kolu hâline gelmiştir.

Günümüzde ciltçilik: Batıda 19. yüzyılın ilk yarısında makinalaşmaya başlayan ciltçilik, artık el sanatlarından çıkıp bir sanâyi kolu hâline gelmeye başladı. Türkiye’de ise matbaanın kurulmasıyla hem masraflı olan hem de isteklisi bulunmayan klasik cilt sanatı artık terk edilmeye başlanmış ve 20. yüzyıldan sonra klasik cilt yapabilen ancak birkaç kişi kalmıştır. Günümüzde ciltçilik yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere tamâmen makinalaşmıştır.

Modern cilt yapım tekniği: Modern bir cildin yapılmasında şu sıra tâkip edilir:Katlama, yayma, harman, dikiş, kambura, baskı ve kitap gömleği geçirme.

Ciltlenecek kitabın cinsine ve değerine göre bu işlemlerden bâzıları uygulanmayabilir. Matbaadan çıkan basılı kâğıt kırma makinalarında 2, 4 veya 8’e katlanarak forma hâline getirilir. Formalar kitaptaki sıralarına göre forma grupları hâlinde yan yana sıralanır. Sırasıyla her formadan birer aded alınır. Harman adı verilen bu işlemden sonra formaların sırası kontrol edilir ve dikiş makinasında dikilir. Dikiş ya sağlam bir iplikle veya formanın ortasından geçerek forma sırtına temas eden şeride bağlanan telle yapılır. İplik veya tel dikiş tâbir edilen bu işlemden sonra, artık kitap hâline gelen formaların başına ve sonuna yan kâğıdı yapıştırılır.

Cilt

Türkçe Cilt kelimesinin İngilizce karşılığı.
[CILT-FM] adj. cutaneous, of or relating to the skin
n. skin, derm, complexion, hide; volume, binder, binding, tome

Cilt

deri, ten.
formaları ya da yaprakları birbirine dikilerek ya da yapıştırılarak bir kitaba geçirilen deri, bez ya da kâğıtla kaplı kapak.
bir yapıtın ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biri.

Cilt

Türkçe Cilt kelimesinin Fransızca karşılığı.
peau [la]; (kitap) tome [le], volume [le]

Cilt

Türkçe Cilt kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Band, derma, Haut, Volumen

İlgili konular

cilt (organ) anlam ayrım

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

ICD-10, Bölüm 12 (L00-L99): Cilt ve cilt altı dokusu hastalıkları
6 yıl önce

Cilt ve cilt altı dokusu hastalıkları, ICD-10'un güncel (2007) sürümünde Bölüm 12'yi oluşturan bir hastalık kategorisidir. Bu kategoride cilt ve cilt...

Cilt kanseri
3 yıl önce

Cilt kanseri veya deri kanseri, birçok sebepten dolayı ciltte oluşan kötücül (malignant) büyümedir. Cilt kanseri genellikle epidermiste (derinin en üst...

Kapital, Cilt 1
6 yıl önce

Kapital Cilt 1, Karl Marx tarafından 1867 yılında yazılmış, kapitalist üretim biçiminin ekonomik yasalarının, sosyalist üretim biçiminin öncüsü olduğunu...

Cilt rengi
6 yıl önce

İnsanda cilt rengi esasen vücuttaki melanin miktarına bağlıdır. Cilt rengi siyahtan beyaz rengine kadar değişken bir şekildedir ve evrimsel nedenleri tam...

Deri
3 yıl önce

Deri veya cilt veya ten, bazı hayvanların vücutlarını kaplayan en üst katman olup, altında barındırdığı kas ve organları koruyan doku tabakalarından oluşan...

Cilt (Organ), Deri hastalıkları, Akne, Cilt, D Vitamini, Dermatoloji, Destek doku, Doku, Epidermis, Kas, Kollajen
Cilt altı amfizem
3 yıl önce

Cilt altı amfizem veya Cerrahi amfizem. Bazen kısaltılmış olarak SCE veya SE de denilir. ((İngilizce):Subcutaneous emphysema) Plevrayı yırtmış kot kırıkları...

Kapital
3 yıl önce

başlıklı kitap, Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir. 2. ve 3. ciltler Marx'ın ölümünden sonra dostu ve çalışma arkadaşı Friedrich Engels...

Kapital, Kapital (kitap), Karl Marx, Sermaye, Anlam ayrım
Seyahatnâme (Evliya Çelebi)
3 yıl önce

Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış olan gezi yazısı kitabıdır. On ciltten oluşur. Seyâhatnâme ilk olarak 1848’de Kahire Bulak Matbaasında Müntehâbât-ı...