Cinsel Y��Nelim

biseksüel

Panseksüellik

Kadında cinsel rüyalar

Y Kromozomu

Her insanda bulunan bütün hücrelerde 46 tane cinsiyet dahil tüm özellikleri tayin eden kromozom bulunur. Normal erkekler annelerinden bir x ve babalarından ise bir y kromozomu edinmişlerdir. Sadece erkeklerde bulunduğu için y kromozomuna "erkeklik kromozo...

Otoseksüel

Homoseksüellik

Cinsiyet Rolü

Cinsiyet rolü, bir kişinin erkek çocuk, erkek, kız çocuk veya kadın olarak durumunu tanıtıcı sözleri yahut davranışlarıdır. Bu rolü, genetik yapıdaki Y kromozomunun varlığı yahut yokluğu belirler.Y kromozomu doğrudan doğruya fetal gonad tipini etkiler.

Paedophile

kastrasyon

Kastrasyon, yani testislerin alınması, bazı dinsel mezhep topluluklarında (meselâ Skoptikler gibi) ameliyatla yapılır; bazan da şizofrenik veya transseksüel erkekler, kendilerine zarar verme güdüsüyle kastrasyon yaparlar. Bazı ülkelerde ise, cinsel saldır...