Bir ticarî senedin alacaklı tarafından başkasına devredilmesi ve bu senedin arkasına bu yolda yazılıp imza edilmesi. Ciro, emre tanzim edilen her türlü senetlerde yapılabilir. Bunlar, poliçe, çek gibi para...

CIRO (türkçe) anlamı
1. bir ticaret senedinin
alacaklı tarafından arka yüzüne imza atılarak başkasına devredilmesi.
CIRO (türkçe) anlamı
2. Ciro Alm. Indossament
3. Giro (n)
4. Fr. Endossement
5. İng. Endorsement. Emre muharrer (yazılı) senetlerin devir usûlü. Ciro kelimesinin menşei
6. İtalyanca devir anlamına gelen girare kelimesidir.
CIRO (türkçe) ingilizcesi
1. [Cirò]n. Cyrus
2. male first name
3. n. cyrus
4. n. endorsement
5. giro
6. indorsement
7. backing
CIRO (türkçe) fransızcası
1. endossement [le]
2. ordre [le]
CIRO (türkçe) almancası
1. n. Giro
2. Indossament
3. Übertragung
4. Umsatz

Ciro hakkında detaylı bilgi

Bir ticari senedin alacaklı tarafından başkasına devredilmesi ve bu senedin arkasına bu yolda yazılıp imza edilmesi. Ciro, emre tanzim edilen her türlü senetlerde yapılabilir. Bunlar, poliçe, çek gibi para senetleri olabileceği gibi makbuz senedi gibi emtia senedi de olabilir. Ciro, senet emrine tanzim edilen kimse tarafından, herhangi bir şahsa yapılabilir. Bu da senedin arkasına, senet sahibinin başkasına tediye emrini yazması ve imza etmesi ile olur.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tam Ciro

Kıymetli evrak üzerine cirantanın imzasından başka, yeni hamilin adının ve açık adresinin de yazılması suretiyle yapılan ciroya denir. Ciro, kıymetli evrak üzerine (arkasına) ya da evraka ekli (bağlı) “alonj” denen kâğıda alacaklısı ya da son cirantası tarafından ...

Beyaz Ciro

Emre yazılı senetlerin devir şekli olan cironun bir türüdür. Tam cironun aksine beyaz ciro, lehine ciro yapılan kişi belirtilmeksizin (örneğin...’e ödeyiniz. imza: Basri Büke, ya da sadece ciro edenin imzası atılarak- Basri Büke-) gerçekleştirilir. Beyaz cironun sadece imza ...

Ciro Ferrara

Ciro Ferrara (d. 11 Şubat 1967), İtalya Milli Futbol Takımı`nda da oynamış defans oyuncusu. Karyerinin en başarılı ve en uzun dönemini Juventus`da geçiren futbolcu 2004-05 sezonu sonunda aktif futbol hayatını sona erdirdi. 49 kez milli formayı giydi.

Ciro Alegría

Ciro Alegría (d. 4 Kasım 1909, Saltimbanca - ö. 17 Şubat 1967, Lima, Peru), Perulu yazar. Romanlarında Peru Yerlilerinin yaşamlarını konu edinmiştir.

Dell

Dell, Teksas (ABD) merkezli, Lenovo ve HP'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü kişisel bilgisayar üreticisidir. Aynı zamanda sunucu ve diğer ağ birleşenleri, veri depolama donanımı, yazılım, ve KDA (PDA) gibi yan bileşenler üreten firma, dünya genelinde 100.000 kişiye iş ...

Forfeiting

Forfeiting, bir ihracat finansman biçimi. Forfeiting; bir ihracatçının yapmış olduğu vadeli satıştan doğan ve bir kambiyo senedi (bono, poliçe), garanti mektubu veya alacağın devrine izin veren başka bir araç ile belgelenmiş alacakların, ihracatçının kendisine veya anılan ...

Franchising

Franchise (veya franchising), bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını ...