Cis-Trans Izomer

Kısaca: cis-trans izomer, geometrik izomer, yapıca izomer ya da E-Z izomer gibi isimlerle ifade edilen durum, bir moleküldeki fonksiyonel grupların oryantasyonunu tanımlar. Genelde, çift bağ içeren izomerler dönemezler. Cis ve trans izomerler hem inorganik koordinasyon komplexlerinde hem organik moleküllerde meydana gelir. ...devamı ☟

cis-trans izomer, geometrik izomer, yapıca izomer ya da E-Z izomer gibi isimlerle ifade edilen durum, bir moleküldeki fonksiyonel grupların oryantasyonunu tanımlar. Genelde, çift bağ içeren izomerler dönemezler. Cis ve trans izomerler hem inorganik koordinasyon komplexlerinde hem organik moleküllerde meydana gelir. Latince cis "aynı tarafta", trans "diğer tarafta" anlamına gelir. IUPAC'a göre "geometri izomer" ifadesi daha doğrudur. Optik izomerler için optikçe izomer, optik olmayanlar içinse diyastereomer denir. Organik kimyada cis-trans izomer Değişken gruplar aynı tarafa yöneldiğinde, diyastereomer cis; Gruplar farklı tarafa yöneldiğinde diyastereomer trans olarak adlandırılır. Örnek olarak, 2-butene cis veya trans halinde bulunabilir. Alilik bileşikler de cis-trans izomer özellik gösterebilir. Bir geometrik izomer örneği olarak, halkalı yapıdan dolayı, 1,2-diklorsiklohegzan:

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Oktahedral moleküler geometri
1 yıl önce

iki izomer mevcuttur. MLa4L b2'nin bu izomerleri Lb ligandları karşılıklı olarak bitişikse cis, Lb grupları birbirine 180° konumlandırılmışsa transtır. Alfred...

Trans yağ
1 yıl önce

Trans yağ, trans-izomer (E-izomer) doymamış yağ asitlerine verilen yaygın ad. Terim çift karbon-karbon bağının konfigürasyonuna işaret ettiğinden trans...

Yağ asidi
1 yıl önce

vardır: cis/trans-Delta-x veya cis/trans-Δx: Çift bağ x. karbon-karbon bağıdır, karboksi uçtan sayarak. Cis ve trans terimi molekülün cis veya trans şeklinde...

Organoklorür
1 yıl önce

C2HCl5 Hekzakloroetan, C2Cl6 Vinil klorür C2H3Cl 1,1-dikloroeten ve 1,2-dikloroeten (trans-cis) C2H2Cl2 Trikloroetilen C2HCl3 Tetrakloroetilen C2Cl4...

SMILES
1 yıl önce

Örneğin F/C=C/F trans-difluoroeten'i temsil eder, F'ler çift bağın zıt taraflarındadır. F'lerin çift bağın aynı tarafında olduğu cis-difluoroeten için...

SMILES, ASCII, Altın, Benzen, Element, Etanol, Karbon dioksit, Kimya, Su, Taslak, Aromatik
Oleik asit
1 yıl önce

kullanılmaktadır. Oleik asidin trans izomeri elaidik asit veya trans -9-oktadekenoik asit olarak adlandırılır. Bu izomerler, farklı fiziksel ve biyokimyasal...

Alken
1 yıl önce

sübsitüyent bağlı alkenlerde ‘’cis’’ ve ‘’trans’’ olmak üzere iki geometri izomeri türü oluşabilir. Örnek olarak ‘’cis’’-2-büten molekülünde metil sübsitüyentler...

Alken, Halojen, Hidrojen, Karbon, Kimya, Latince, Taslak, Olefin
Enzim listesi
1 yıl önce

enzimleri (epimerazları) içerir EC 5.2, geometrik izomerlerin izomerizasyonunu katalizleyen enzimleri (cis-trans izomerazları) içerir EC 5.3, intramoleküler...