Alm. Körper, Gegenstand (m), Fr. Gorps, objet (m), İng. Body, material, thing, matter. Maddenin şekil almış parçası. Ağırlığı ve hacmi olan varlıklara madde, maddenin şekil almış parçalarına da cisim denir. Bu târife göre hava, su, taş, tahta maddedirler. Işık, elektrik akımı birer varlık iseler de, madde değildirler. Çivi, iğne birer cisimdir. Hepsi, aynı demir maddesinden yapılmışlardır. ...

CISIM (türkçe) anlamı
1. boşlukta
2. uzayda yer dolduran
3. elle tutulan her şey.
4. gövde
5. beden
vücut.
CISIM (türkçe) anlamı
6. Alm. Körper
7. Gegenstand (m)
8. Fr. Gorps
9. objet (m)
10. İng. Body
11. material
12. thing
13. matter. Maddenin şekil almış parçası. Ağırlığı ve hacmi olan varlıklara madde
14. maddenin şekil almış parçalarına da cisim denir. Bu târife göre hava
15. su
16. taş
17. tahta maddedirler. Işık
18. elektrik akımı birer varlık iseler de
19. madde değildirler. Çivi
20. iğne birer cisimdir. Hepsi
21. aynı demir maddesinden yapılmışlardır. Duran bir cismi harekete getiren
22. harekette olan bir cismi durduran veya hareketini değiştiren sebebe kuvvet denir. Duran bir cisme kuvvet etki etmezse
23. hep durur
hareket edemez. Hareket eden bir cisme kuvvet etki etmezse hareketi değişmez ve hiç durmaz.
CISIM (türkçe) anlamı
24. boşlukta
25. uzayda yer dolduran
26. elle tutulan her şey.gövde
27. beden
28. vücut
CISIM (türkçe) ingilizcesi
1. n. object
2. matter
3. substance
4. bodyn. urine
5. pee
6. piss
7. wee
8. wee wee
excreta,
CISIM (türkçe) ingilizcesi
9. n. object
10. matter
11. substance
12. body
13. n. urine
14. pee
15. piss
16. wee
17. wee wee
18. excreta
CISIM (türkçe) fransızcası
1. corps [le]
2. matière [la]
3. objet [le]
CISIM (türkçe) almancası
1. n. Körper

Cisim hakkında bilgiler

Alm. Körper, Gegenstand (m), Fr. Gorps, objet (m), İng. Body, material, thing, matter. Maddenin şekil almış parçası. Ağırlığı ve hacmi olan varlıklara madde, maddenin şekil almış parçalarına da cisim denir. Bu tarife göre hava, su, taş, tahta maddedirler. Işık, elektrik akımı birer varlık iseler de, madde değildirler. Çivi, iğne birer cisimdir. Hepsi, aynı demir maddesinden yapılmışlardır. Duran bir cismi harekete getiren, harekette olan bir cismi durduran veya hareketini değiştiren sebebe kuvvet denir. Duran bir cisme kuvvet etki etmezse, hep durur, hareket edemez. Hareket eden bir cisme kuvvet etki etmezse hareketi değişmez ve hiç durmaz.

Maddelerin, cisimlerin ve maddelerde bulunan enerjilerin hepsine “alem” ve “tabiat” denir. Âlemde her cisim hareket etmekte, değişmektedir. Demek ki her cisme, her an çeşitli kuvvetler tesir etmekte, değişiklik hasıl olmaktadır. Suların akması, rüzgarın esmesi, kuşların uçması, çocukların büyümesi, yaprakların sallanması, kalbin işlemesi, dünyanın dönmesi, cisimlerde görülen değişikliklerden bazılarıdır. Cisimlerde meydana gelen değişikliğe hadise veya olay denir. İki türlü hadise vardır:

1. Fizik hadisesi: Cisimde meydana geldiği zaman, cismin özünü, yapısını değiştirmeyen hadiselerdir. Kağıdın yırtılması fizik hadisesidir. Çünkü kağıdın şekli değişti, fakat özü yine kağıttır.

2. Kimya hadisesi: Bir cisim üzerinde meydana geldiği vakit, cismin mahiyetini, yapısını değiştiren hadiselerdir. Kağıdın yanması, kimya hadisesidir. Çünkü kağıdın yapısı bozuldu, kül oldu. Fizik hadiselerini inceleyen ilme fizik ilmi (hikmet); kimya hadiselerini inceleyen ilme, kimya ilmi (şimi) denir. Bir maddeden yapılmış cisimlere, “saf cisim” adı verilir. Saf cisimde, bir maddenin belirli özellikleri vardır. Bir saf cisimden başka bir madde çıkarılamazsa, bu maddeye “basit cisim, eleman” denir. Demir, bakır, kükürt, oksijen birer elemandır. Bugün 105 eleman (element) bilinmektedir. İki veya daha çok eleman birbirleriyle birleşerek, başka sıfatları taşıyan, yeni bir madde meydana getirebilir ki, bu maddeye “mürekkep veya bileşik cisim” denir. Su, ispirto, şeker, tuz bileşik cisimlerdir. Bileşik bir cisimden, başka başka basit cisimler çıkarılabilir. Başka maddelere ayrılabilen saf cisme “bileşik cisim”denir. Bugün yüzbinlerce bileşik cisim bilinmektedir. Elemanları insanlar yapamaz, arar bulur. Bu sebepten insanlar icad edemezler, sadece keşfederler. Îcad, yani yoktan var etmek Allahü tealaya mahsustur.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Siyah Cisim ışıması

Isıtılan herhangi bir cisim ışır. Özel bir elementten oluşan akkor halindeki bir gaz, sözkonusu kimyasal elemente özgü, ayrık ve belirli çizgilerden (dalga boylarından) oluşan bir ışınım yayar. Fakat akkor halindeki bir katı cisim ise, kimyasal bileşiminden bağımsız olarak ...

Neptün ötesi Cisim

Güneş Sistemi'nin yörüngesinin tamamı veya büyük kısmı Neptün yörüngesinin dışında kalan üyeleri, Neptün ötesi cisimler olarak adlandırılırlar. Bu yeni kavram, önceleri varlığından kuşkulanılan ve Kuiper kuşağı, Oort bulutu gibi gruplamalar içinde toplanan kuramsal ...

Kara Cisim ışınımı

Kara cisim ışıması, herhangi bir cismin, ısısına bağlı olarak salınan elektromanyetik ışımadır. Elektromanyetik ışınım, oluşma tarzına göre iki ana gruplaşma gösterir. Isıl -termal- ışınım ve ısıl olmayan ışınım. Isıl ışınıma, kara cisim ışıması da ...

Kara Cisim ışıması

Kara cisim ışıması, herhangi bir cismin sıcaklığına bağlı olarak salınan elektromanyetik ışımadır. Elektromanyetik ışınma, oluşma tarzına göre iki gruba ayrılır.

Beş Katı Cisim

Platonik cisim, beş katı cisim veya düzgün katı cisim, bütün kenarları eşit ve yüzeyleri düzgün çokgen olan katı cisimdir.

Cisim (matematik)

Cisim, halka ve öbek gibi soyut bir cebirsel yapıdır. Kabaca, elemanları arasında toplama, çıkarma, çarpma ve bölme (sıfıra bölme hariç) yapılabilen, ve bu işlemlerde sayılardan alışık olduğumuz temel aritmetik kurallarının geçerli olduğu bir küme olarak tanımlanabilir.

Katı Cisim Dinamiği

Katı-cisim dinamiği, dış kaynaklı kuvvetler karşısında hareket eden birbiri ile ilişkili sistemlerin analizini inceler. Her bir gövde için, cisimlerin katı olduğu ve bu nedenle uygulanan kuvvetler nedeni ile deforme olmadıkları, sistemi tanımlayan taşıma ve dönme parametrelerinin ...

İki Cisim Problemi

Klasik mekanikte iki cisim problemi sadece birbirleriyle etkileşen iki nokta parçacığın hareketini tanımlamak için kullanılır. Bir gezegen ve yörüngesinde dolanan bir uydu, bir yıldız ve yörüngesindeki bir gezegen, birbirlerinin yörüngelerinde dolanan iki yıldız (çift yıldız) ...