Clarion

1. anlamı ([[sıfat]])., ([[isim]]). açık, temiz, vazıh;([[isim]])., (müz). boru, zurna; (şiir). bu çalgının sesi.,boru sesi/boru.
2. anlamı boru sesi. yüksek ses. boru.
3. anlamı savaş borusu. berrak ve tiz ses.

Clarion

Kelime: 1clar·i·on
Söyleniş: 'klar-E-&n
İşlev: noun
Kökeni: Middle English, from Middle French & Medieval Latin; Middle French clairon, from Medieval Latin clarion-, clario, from Latin clarus
Tarih: 14th century
1 : a medieval trumpet with clear shrill tones2 : the sound of or as if of a clarion

1. A kind of trumpet, whose note is clear and shrill. a medieval brass instrument with a clear shrill tone proclaim on, or as if on, a clarion blow the clarion loud and clear; "a clarion call".2. a medieval brass instrument with a clear shrill tone. . blow the clarion. . proclaim on, or as if on, a clarion. . loud and clear; "a clarion call".

Yanıtlar