Yunanca yazmış Romalı yazar ve retorik (belagat) öğretmeni. (Praneste,Roma 170-Roma 235).

Claudius Aelianus

Yunanca yazmış Romalı yazar ve retorik (belagat) öğretmeni. (Praneste,Roma 170-Roma 235).

Yunanca konuşup yazmadaki ustalığı dolayısıyla "tatlı dilli" olarak da anılırdı. Yapıtlarını Yunanca yazdı. Büyük hayrnlık duyduğu Platon, Aristoteles, İsokrates, Plutarkhos ve Homeros gibi yazarları özenle inceledi. Kendinden önceki yazarlardan aktardığı alıntıların günümüze kalmasını sağladığı için çok değerlidir.

Aelianus daha çok ``De nature animalium`` (Hayvanların Doğası Üzerine) adlı yapıtıyla tanınır. Kitap genellikle anektod, halk masalı ya da fabl türünde, ahlak dersi veren ilginç kuş ve hayvan öykülerinden oluşur. Bu öyküler Karanlık Çağlar boyunca sürecek olan hayvan kitapları ve tıp risaleleri geleneği için bir ilk örnek oluşturmuştur.

Aelianus ``Varia Historia`` (Çeşitli Öyküler) adlı yapıtında da insanları, görenekleri ve mucizevi olayları anektodlar biçiminde anlatır. Öteki yapıtlarından ancak bazı bölümler günümüze ulaşabilmiştir.Yazar-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar