Coğrafya - Çin Ve İslam Uygarlıkları

Avrupa'da bilimin kilise baskısında olduğu dönemde Çin'de ve İslam ülkelerinde coğrafya altın çağını yaşadı. Çin'de öteki sanat ve bilim dalları gibi haritacılık da bağımsız biçimde gelişti; bilinen en eski harita yaklaşık 1137'de yapılmıştı. Bugünkü Çin topraklannı oluşturan bölgenin çoğu haritada gösterilmişti.

Avrupa'da bilimin kilise baskısında olduğu dönemde Çin'de ve İslam ülkelerinde coğrafya altın çağını yaşadı. Çin'de öteki sanat ve bilim dalları gibi haritacılık da bağımsız biçimde gelişti; bilinen en eski harita yaklaşık 1137'de yapılmıştı. Bugünkü Çin topraklannı oluşturan bölgenin çoğu haritada gösterilmişti. 16. yüzyılda Çin'e giden Cizvit misyonerler burada bir atlas hazırlamaya yetecek kadar çok bilgi buldular. Bu dönemden sonra da Çin'deki coğrafya ve haritacılık çalışmaları Batı'nın etkisi altında gelişti.

Türk, Berberi ve İranlı bilginlerin de katkısına karşın, İslam uygarlığı içinde coğrafyayı geliştiren Araplar oldu. Araplar Ptolemaios'un çalışmalarını kendi dillerine çevirerek onun başlattığı geleneği sürdürdüler. Arap bilgin İbn Havkal'ın 10. yüzyılda yazdığı el-Mesalik ve'l-Memalik (Yollar ve Ülkeler) adlı yapıt sonralan haritalarla zenginleştirilmişti. El-İdrisi'nin 1154'te Sicilya kralı Ruggerio için hazırladığı Yer haritası Asya'daki bölgeler hakkında o güne değin bilinenlerden çok daha geniş ve doğru bilgiler içeriyordu. Bağdat'taki astronomlar Avrupalılardan çok önce pusula kullanıyorlardı; meridyen ölçümleri de yapan bu bilginlerin geliştirdiği 360 dereceli sistem haritacılıkta hala kullanılmaktadır.

Coğrafya alanında Arap bilginlerin verdiği öteki önemli yapıtlar 9. yüzyılda Belhi'nin yazdığı Suverü-l-Ekalim (İklim Türleri), 10. yüzyılda Mesudi'nin yazdığı el-Müru-çü'z-Zeheb (Altın Çayırlar) ve 14. yüzyılda İbn Battuta'nın yazdığı Tuhfetü'n-Nuzzarfi Garaibi'l-Emsar adlı seyahatnamedir. Tan-ca'dan başlayıp kuzeyde Kazan topraklan, doğuda. Çin'e kadar büyük bir bölgeyi dolaşan İbn Battuta, bu seyahatnamesinde Anadolu'yu da kapsayan pek çok bölgeyi ekonomik etkinlikleri ve gelenekleriyle ayrıntılı biçimde anlatır. Yapıt, Anadolu'nun tarihsel coğrafyası açısından da çok değerli bir kaynak oluşturur. Ptolemaios'un, Kita-bü'l-Macesti adıyla Arapçaya çevrilen yapıtı Megale Syntcuis de ortaçağ İslam coğrafyasının ve haritacılığının gelişmesinde etkili olmuştur.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Coğrafya - Çin Ve İslam Uygarlıkları ilgili konular

 • Coğrafya - Çin ve İslam uygarlıkları

  Avrupa'da bilimin kilise baskısında olduğu dönemde Çin'de ve İslam ülkelerinde coğrafya altın çağını yaşadı. Çin'de öteki sanat ve bi
 • İslamda bilim

  Tüm yaşamlarını, dolayısı ile bilime dair tüm çalışmalarının temelini Kuran ayetlerine dayandıran Müslümanlar o dönemde bile bilime sa
 • Eski Şark Eserleri Müzesi

  1883 yılında Osman Hamdi Bey tarafından Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar Okulu) olarak yaptırılan bina 1917-1919 ve 1932-1935 yılları arasında
 • Talas Savaşı

  751 yılında Araplar ile Çinliler arasında yapılan savaş. Doğudan batıya ilerleyen Çinliler ile, Ön-Asya' dan doğuya ilerleyen Araplar, Tal
 • Çin Piramitleri

  Bugün Çin Halk Cumhuriyeti’nin sınırları içerisinde yer alan, Xian şehrine 100 km uzaklıkta , Qin Ling Shan dağlarında Ön-Türk uygarlık
 • Mozaik örnekleri

  Mozaik kelimesi, bu makalede, plastik sanatlarda kullanılan anlamıyla ele alınmıştır.
 • Douglas Morton Dunlop

  Douglas Morton Dunlop (d. 1909 – ö. 1987), Doğu Uygarlıkları, İslam veye Avrasya tarihleri üzerine uzmanlaşmış bir akademisyendir.
 • Yüzyılların Gerçeği ve Mirası - I

  Yüzyılların Gerçeği ve Mirası - I veya ''Yüzyılların Gerçeği ve Mirası - İnsanlık Tarihine Giriş''; Server Tanilli'nin 1984 yılında K
 • Noor Deen Mi Guangjiang

  Noor Deen Mi Guangjiang (米廣江, d. 1963) veya Hacı Noor Deen İslam hattında uzman, özellikle Çin İslam kültürünün öğelerinden olan sin
 • Ilk çağ uygarlıkları

  ilk çağ uygarlıkları nelerdir yada kimlerdir? ilk çağ uygarlıkları hakkında beni bilgilendirirmsiniz?