Co��Kun K��Rca

Perasit

Perasit i. (fr. peracide). Genel formülü RC—CO—O—OH olan organik asitlerin genel adı; R bir karbon köküdür. Perasitler kararsız olduğundan yapıları geçicidir. Bununla beraber klorürlerin veya asit anhidritlerin baryum dioksit-le işlenmes...

propiyonik asit

Kör Âşık

Tiyoester

Tiyoesterler genel formülü R-S-CO-R' olan kükürtün bir asil grup ile bağlanması sonucu oluşan bileşiklerdir. Bir karboksilik asit ile bir tiyol arasındaki esterleşmenin ürünleridirler (normal esterlerdeki bir alkolün tersi olarak).

Diferansiyel kazanç

R e n k ) = K ⋅ ( S B ) + K ⋅ ( R e n k ) {\displaystyle K\cdot (SB+Renk)=K\cdot (SB)+K\cdot (Renk)} olmalıdır. Bunun olmaması diferansiyel kazanç bozukluğuna

Ekin yöntemi

Matematiksel Tümevarımda üslü sayılarda bir toplama ilkesidir. Daha önce bilinen 1+r+r²+r³+······+rn-1=(1-rn)/(1-r) formulü ile tüm terimleri pozitif, tabanı aynı olan ve bu yapıdaki üslü sayıların toplamı bulunabiliyordu.

Karbon monoksit

Kömürün yeter miktarda bulunmayan havada yanmasından elde edilen gaz. Renksiz, kokusuz, zehir bir gazdır. Havada mavi bir...

CORDIC

CORDIC (COordinate Rotation DIgital Computer, Türkçe: Koordinat Döndüren Sayısal Bilgisayar), ya da Volder algoritması, hiperbolik ve trigonometrik fonksiyonların hesaplanmasında kullanılan, basit ve verimli bir algoritma.

Buncrana

Negatif binom dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarinda negatif binom dağılım bir ayrık olasılık dağılım tipi olup Pascal dağılımı ve Polya dağılımı bu dağılımın özel halleridir.