Coffer

1. anlamı (i)., (f). sandık, kasa, kutu; (gen). (çog). hazine, para; (mim). girintili ve tahta kaplama tavan panosu; (f). sandığa veya kutuya koymak; sandığa veya hazineye yatırmak (para); (mim). kutuya benzer şekillerle süslemek. cofferwork (i)., (mim). sandı.
2. anlamı sandık. çekmece. kasa. kutu.

Coffer

Coffer tanım:

Kelime: cof·fer
Söyleniş: 'ko-f&r, 'kä-
İşlev: noun
Kökeni: Middle English coffre, from Old French, from Latin cophinus basket, from Greek kophinos
1 : CHEST, BOX; especially : STRONGBOX
2 : TREASURY -- usually used in plural
3 : a recessed panel in a vault, ceiling, or soffit

Yanıtlar