COFFER (türkçe) anlamı
1. (i).
2. (f). sandık
3. kasa
4. kutu
5. (gen). (çog). hazine
6. para
7. (mim). girintili ve tahta kaplama tavan panosu
8. (f). sandığa veya kutuya koymak
9. sandığa veya hazineye yatırmak (para)
10. (mim). kutuya benzer şekillerle süslemek. cofferwork (i).
11. (mim). sandı.
12. 2. anlamı sandık. çekmece. kasa. kutu.
1.
Coffer tanım:
Kelime: cof·fer
2. Söyleniş: 'ko-f&
3. r
4. 'kä
5. -
6. İşlev: noun
7. Kökeni: Middle English coffre
8. from Old French
9. from Latin cophinus basket
10. from Greek kophinos
11. 1 : CHEST
12. BOX
13. especially : STRONGBOX
14. 2 : TREASURY -- usually used in plural
15. 3 : a recessed panel in a vault
16. ceiling
17. or soffit
18.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kasa

Kasa Para ve değerli eşyaların hırsızlardan başka yangın ve sel gibi tabii felaketlerden korunması için yapılan çelik dolap. Eskiden kasalar sertleştirilmiş çelikten yapılmaktaydı. Ama çok geçmeden bu kasaları delebilen elmas uçlu matkaplar yapıldığı için günümüzde ...

Hazine

Bütçenin gelir ve giderleri arasında yer ve zaman bakımından ortaya çıkan âhenksizlikleri gideren devletin eline geçen paraları muhâfaza ve idâre ile gerekli ödemeleri yapan kuruluş.

Sandık

Sandık, Hayko Cepkin'in üçüncü stüdyo albümüdür. Şarkılar Hayko Cepkin'in evindeki stüdyosunda gerçekleşmiştir.

Kutu

Kutu; çoğunlukla düz bir tabanı ve kapağı bulunan; genellikle küp veya dikdörtgenler prizması şeklinde üretilmiş kap. Bununla birlikte gündelik kullanımda, çok farklı amaçlarla kullanılan, pek çok farklı geometrideki nesne de tanımlama kolaylığı açısından kutu olarak ...