Collège de France, Paris'te devletçe desteklenen araştırma ve yetişkinler için yükseköğrenim kurumu.

Collège de France

Collège de France, Paris'te devletçe desteklenen araştırma ve yetişkinler için yükseköğrenim kurumu. 1529'da Fransa kralı I. François, Guillaume Budé'nin önerisiyle, Paris Üniversitesi'nde egemen olan tanrıbilim çalışmalarından özerk ve bağımsız bir öğretim gerçekleştirmek amacıyla, üniversite dışından biçok krallık okutmanı atayarak Collège du Roi'yı oluşturuldu. Yunanca, Latince ve İbranice öğretimini amaçladığından başlangıçta Collegium Trilinguae (Üç Dilde Yükseköğrenim Kurumu) adıyla anıldı. Her dönemde yönetimin desteğini gören kurum, Devrim sırasında Collège National, Napoléon döneminde Collège Imperial, Restauration'da da Collège de France adını aldı. Günümüzde sayıları elliyi bulan kürsülerde herkese açık olan dersler, akademik unvan gözetilmeden, üniversiteden ya da üniversite dışından, dallarında ün kazanmış bilim adamları tarafından kendi uzmanlık alanlarında verilir. Profesörlük kadroları sürekli değildir. Öğretim, uzmanların araştırmalarda elde ettikleri sonuçları aktarmayı amaçlar. Eğitimde ağırlık verilecek alanlar bir ölçüde zamanın gereksinimlerine göre saptanır. Öğretim üyelerinin belirlediği ders programlarının sonunda sınavın öngörülmediği Collège de France'da, diploma ya da sertifika verilmediği gibi kayıt olma ve harç ödeme de gerekmez. Kurumda Jules Michelet, Ernest Renan, Henri Bergson, Paul Valéry ve Claude Lévi-Strauss gibi birçok ünlü ders vermiştir. ==Dış Bağlantılar== * Resmi site

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar