Columbia, Kentucky

Clay

Clay şu anlamlara gelebilir:

Kentucky

Kentucky, ABD'nin eyaletlerinden birisidir. Kuzeyinde İndiana ve Ohio doğusunda Virjinya ve Batı Virjinya güneyde Tennessee batısında Missouri vardır.

Martin

Martin :

Providence

Providence, Rhode Island

Wesleyan

Wesleyan adını taşıyan ve John Wesley adına kurulan okullar:

Windsor

Windsor şu anlamlara gelebilir:

Carpetbagger

Carpetbagger, ABD tarihinde Amerikan İç Savaşının 1865 yılında sona ermesiyle beraber yeniden yapılanma dönemi süresince Güney eyaletlerine gelen beyaz Kuzeyliler için kullanılan aşağılayıcı terimdir.

Lancaster

Lancaster: Kuzey-Batı İngiltere'de bir kent.

Leesburg

Ayrıca bakınız: Leasburg.

Louisville

Louisville .