Common Sense

Diğer anlamları

Common sense

1. anlamı tecrübe.

Common sense

Common sense tanım:

Kelime: common sense
İşlev: noun
1 : the unreflective opinions of ordinary people
2 : sound and prudent but often unsophisticated judgment
synonym see SENSE
- com·mon·sense /'kä-m&n-'sen(t)s/ adjective
- com·mon·sen·si·ble /-'sen(t)-s&-b&l/ adjective
- com·mon·sen·si·cal /-'sen(t)-si-k&l/ adjective
- com·mon·sen·si·cal·ly /-si-k(&-)lE/ adverb

Common sense

İngilizce Common sense kelimelerinin İspanyolca karşılığı.
s. sentido comjn (m), sentido: buen sentido (m), cordura (f)

Common sense

İngilizce Common sense kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. menschenverstand : gesunder menschenverstand (m)

Common sense

İngilizce Common sense kelimelerinin İtalyanca karşılığı.
s. buonsenso (m), raziocinio (m), criterio (m)

Common sense

İngilizce Common sense kelimelerinin Portekizce karşılığı.
s. senso comum (m)

Common sense

sağduyu.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Common Sense ilgili konular