Commonalty

Commonalty

1. anlamı (i). avam, halk tabakası, topluluk; tüzel kişiliği olan ticari şirket üyesi.,sıradan vatandaş.

Commonalty

Commonalty İngilizce anlamı ve tanımı

Commonalty anlamları

  1. (noun) The majority or bulk of mankind.
  2. (noun) The common people; those classes and conditions of people who are below the rank of nobility; the commons.

Commonalty tanım:

Kelime: com·mon·al·ty
Söyleniş: 'kä-m&-n&l-tE
İşlev: noun
Türleri: plural -ties
Kökeni: Middle English communalte, from Middle French comunalté, from comunal communal
1 a (1) : the common people (2) : the political estate formed by the common people b : a usage or practice common to members of a group
2 : a general group or body

Commonalty ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Commons,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.