Compliant

Compliant

1. anlamı yumuşakbaşlı.
2. anlamı yumuşakbaşlı. uysal. itaatkar.

Compliant

Compliant tanım:

Kelime: com·pli·ant
Söyleniş: -&nt
İşlev: adjective
: ready or disposed to comply : SUBMISSIVE
- com·pli·ant·ly adverb

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.