Condescend

Condescend

1. anlamı tenezzül etmek. lütfetmek. küçümseme ile davranmak.
2. anlamı tenezzül etmek. havalara girmek. tepeden bakmak.

Condescend

Condescend İngilizce anlamı ve tanımı

Condescend anlamları

  1. (v. i.) To consent.
  2. (v. i.) To stoop or descend; to let one's self down; to submit; to waive the privilege of rank or dignity; to accommodate one's self to an inferior.

Condescend tanım:

Kelime: con·de·scend
Söyleniş: "kän-di-'send
İşlev: intransitive verb
Kökeni: Middle English, from Middle French condescendre, from Late Latin condescendere, from Latin com- descendere to descend
1 a : to descend to a less formal or dignified level : UNBEND b : to waive the privileges of rank
2 : to assume an air of superiority

Condescend ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Deign, Descend, Patronize, Stoop,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.