Condone

Condone

1. anlamı (f). göz yummak, kusura bakmamak.,xyz göz yum/bağışla.
2. anlamı bağışlamak. affetmek. göz yummak.

Condone

Condone tanım:

Kelime: con·done
Söyleniş: k&n-'dOn
İşlev: transitive verb
Türleri: con·doned; con·don·ing
Kökeni: Latin condonare to absolve, from com- donare to give -- more at DONATION
: to pardon or overlook voluntarily; especially : to treat as if trivial, harmless, or of no importance condone corruption in politics
synonym see EXCUSE
- con·don·able /-'dO-n&-b&l/ adjective
- con·don·er noun

misafir - 8 yıl önce
Bir toplumun dili, o toplumun yaşantı biçimiyle ilgili olarak oluşur, gelişir; değişir. Dil, toplum neyi, nasıl yazıyor; neyi, nasıl konuşuyor, nasıl düşünüyorsa, onlara bağlı biçimlenir. Evlerimiz de aynı böyle değil mi? Bizim günlük hayatımıza, törelerimize, inançlarımıza, ihtiyaçlarımıza göre gelişmiş ve biçimlenmiştir. Başka türlü olabilir miydi? Bu nedenle, dilimizde bugün hepimizi rahatsız eden o acımasız yozlaşmayı konuşur ve tartışırken, aslında bütün toplumsal hayatımızı irdelediğimizi bilmeliyiz. Bazıları, “hızlı değişim” denilen bir olayı, her birey kendi toplumuna özgü bir biçimde, bütün dünyasının yaşadığına işaret ederek, “Eh, olacak o kadar” gibilerinde, bu yozlaşma olayını görmezden geliyorlar ya da görmemeye çalışıyorlar. Böylece işin kolayına kaçıyorlar. Doğrudur. Dünya, bugüne kadar olmamış bir hızla değişiyor. İnsanın düşünceleri birazda tarihine bağlı biçimlenir. Bu yüzden tarihinde olan şeyler dilin değişmesine, gelişmesine yarar sağlar. dil insanın kimliğidir tarihte insanun geçmişini anlatan bir bilim olduğu için dili etkiler. tarih edebiyat üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. edebiyat duygu ve düşünce dilinin yazıya aktarılmış halidir. dil tarihten etkilendiğinden edebiyatta dolaylı olarak tarihten etkilenir musavi demir

misafir - 8 yıl önce
Dil,itemtişim aracı omakla kalmayıp, insanlar arasındaki iletişimi sağlaya en önemli vasıtadır.dil kültürü nasıl yoguruyosa tarihte dil kadar kültürü yogurur bu yüzden dilde tarihten ve diğerlerinden etkilenmiş olur.(EDEBİTAT ÖĞRETMENİ: EMRAH ŞANLI)

misafir - 8 yıl önce
Bir toplumun dili, o toplumun yaşantı biçimiyle ilgili olarak oluşur, gelişir; değişir. Dil, toplum neyi, nasıl yazıyor; neyi, nasıl konuşuyor, Nasıl düşünüyorsa, onlara bağlı biçimlenir. Evlerimiz de aynı böyle değil mi? Bizim Günlük hayatımıza, törelerimize, inançlarımıza, ihtiyaçlarımıza göre gelişmiş ve biçimlenmiştir. Başka türlü olabilir miydi? Bu nedenle, dilimizde bugün hepimizi rahatsız eden o acımasız yozlaşmayı konuşur ve tartışırken, aslında bütün toplumsal hayatımızı irdelediğimizi bilmeliyiz. Bazıları, “hızlı değişim” denilen bir olayı, her birey kendi toplumuna özgü bir biçimde, bütün dünyasının yaşadığına işaret ederek, “Eh, olacak o kadar” gibilerinde, bu yozlaşma olayını görmezden geliyorlar ya da görmemeye çalışıyorlar. Böylece işin kolayına kaçıyorlar. Doğrudur. Dünya, bugüne kadar olmamış bir hızla değişiyor. İnsanın düşünceleri birazda tarihine bağlı biçimlenir. Bu yüzden tarihinde olan şeyler dilin değişmesine, gelişmesine yarar sağlar. dil insanın kimliğidir tarihte insanun geçmişini anlatan bir bilim olduğu için dili etkiler. tarih edebiyat üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. edebiyat duygu ve düşünce dilinin yazıya aktarılmış halidir. dil tarihten etkilendiğinden edebiyatta dolaylı olarak tarihten etkilenir.

misafir - 8 yıl önce
Tarihi olayların dil ve edebiyat üzerindeki etkileri -------------------------------------------------------------------------------- Bir toplumun dili o toplumun yaşantı biçimiyle ilgili olarak oluşur gelişir; değişir. Dil toplum neyi nasıl yazıyor; neyi nasıl konuşuyor nasıl düşünüyorsa onlara bağlı biçimlenir. Evlerimiz de aynı böyle değil mi? Bizim günlük hayatımıza törelerimize inançlarımıza ihtiyaçlarımıza göre gelişmiş ve biçimlenmiştir. Başka türlü olabilir miydi? Bu nedenle dilimizde bugün hepimizi rahatsız eden o acımasız yozlaşmayı konuşur ve tartışırken aslında bütün toplumsal hayatımızı irdelediğimizi bilmeliyiz. Bazıları “hızlı değişim” denilen bir olayı her birey kendi toplumuna özgü bir biçimde bütün dünyasının yaşadığına işaret ederek “Eh olacak o kadar” gibilerinde bu yozlaşma olayını görmezden geliyorlar ya da görmemeye çalışıyorlar. Böylece işin kolayına kaçıyorlar. Doğrudur. Dünya bugüne kadar olmamış bir hızla değişiyor. İnsanın düşünceleri birazda tarihine bağlı biçimlenir. Bu yüzden tarihinde olan şeyler dilin değişmesine gelişmesine yarar sağlar. dil insanın kimliğidir tarihte insanun geçmişini anlatan bir bilim olduğu için dili etkiler. tarih edebiyat üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. edebiyat duygu ve düşünce dilinin yazıya aktarılmış halidir. dil tarihten etkilendiğinden edebiyatta dolaylı olarak tarihten etkilenir.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.