Configuration

Configuration

1. anlamı i şekil, suret, görünüş; gruplaşma; (astr). gezegenlerin birbirlerine oranla yerleri, yıldız kümesi.,konfigürasyon/biçim.
2. anlamı biçim. şekil.
3. anlamı biçim. sekil.

Configuration

Configuration İngilizce anlamı ve tanımı

Configuration anlamları

  1. (noun) Relative position or aspect of the planets; the face of the horoscope, according to the relative positions of the planets at any time.
  2. (noun) Form, as depending on the relative disposition of the parts of a thing' shape; figure.

Configuration tanım:

Kelime: con·fig·u·ra·tion
Söyleniş: k&n-"fi-gy&-'rA-sh&n, "kän-, -g&-'
İşlev: noun
Kökeni: Late Latin configuration-, configuratio similar formation, from Latin configurare to form from or after, from com- figurare to form, from figura figure
1 a : relative arrangement of parts or elements: as (1) : SHAPE (2) : contour of land configuration of the mountains (3) : functional arrangement a small business computer system in its simplest configuration b : something (as a figure, contour, pattern, or apparatus) that results from a particular arrangement of parts or components c : the stable structural makeup of a chemical compound especially with reference to the space relations of the constituent atoms
2 : GESTALT personality configuration
- con·fig·u·ra·tion·al /-shn&l, -sh&-n&l/ adjective
- con·fig·u·ra·tion·al·ly adverb
- con·fig·u·ra·tive /-'fi-gy&-r&-tiv, -'fi-g&-/ adjective

Configuration ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Conformation, Constellation, Contour, Form, Shape,

Configuration

İngilizce Configuration kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. configuración

Configuration

İngilizce Configuration kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. configuration, formation

Configuration

İngilizce Configuration kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Formation, Konfiguration

Configuration

İngilizce Configuration kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. configurazione, conformazione; struttura

Configuration

İngilizce Configuration kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. configuração

Configuration

i. biçim, konum, gruplaşma; yıldız kümesi, gezegenlerin konumu

Configuration

Fransızca Configuration kelimesinin İngilizce karşılığı.
(f) n. configuration, outline

Configuration

İtalyanca Configuration kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Configuration Manager

Configuration

İngilizce Configuration kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. configuratie; formatie

Configuration

n. formation, arrangement of elements
n. configuration, outline
n. Configuration Manager

Configuration

Fransızca Configuration kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(général) configuratie (f)

Configuration

Fransızca Configuration kelimesinin Almanca karşılığı.
n. konfiguration, konfigurierung, konstellation

Configuration

Fransızca Configuration kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(général) configurazione (f)

Configuration

Fransızca Configuration kelimesinin Portekizce karşılığı.
(général) configuração (f)

Configuration

Fransızca Configuration kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(général) configuración (f)

Configuration

Fransızca Configuration kelimesinin Türkçe karşılığı.
[la] dış görünüş, biçim

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

System Center Configuration Manager
5 yıl önce

System Center Configuration Manager; Microsoft tarafından geliştirilen, IT kuruluşlarına kendi kendini yöneten dinamik sistemler sağlama konusunda yardımcı...

DHCP
1 yıl önce

DHCP (İngilizce Dynamic Host Configuration Protocol), basit olarak sistemdeki bilgisayarlara IP adreslerini ve buna ek olarak değişik parametreleri atamak...

DHCP, Address Resolution Protocol, Ağ geçidi, Ağ katmanı, DNS, Donanım katmanı, Ethereal, Ethernet, File Transfer Protocol, HTTP, HTTPS
William Peter Blatty
1 yıl önce

Ninth Configuration (1980) The Exorcist III (1990) The Ninth Configuration (1980) The Exorcist III (1990) The Exorcist (1973) The Ninth Configuration (1980)...

Mobius
5 yıl önce

Möbius inversion formula Möbius transformation Möbius configuration Möbius–Kantor configuration Möbius–Kantor graph Möbius plane Möbius ladder Moebius:...

CLDC
5 yıl önce

CLDC (Connected Limited Devices Configuration) bir J2ME konfigurasyonu olup, cep telefonları ve ilkel PDA ları içermektedir. Bu konfigurasyonun altında...

CLDC, J2ME, MIDP, PDA, Yazılım, Kilobyte Virtual Machine, JVM, Taslak madde
Microsoft Servers
1 yıl önce

Erişim tarihi: 11 Şubat 2015. New in Configuration Manager 2012 is the Software Center, which is part of the Configuration Manager 2012 client. With the Software...

Gliseraldehit
1 yıl önce

Chin. Chem. Soc., Vol. 48(9) 283 (1999)27 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. On the Assignment of Anomeric Configuration (pdf)...

Ruby on rails
5 yıl önce

Rails; model-view-controller, don't repeat yourself, convention over configuration yaklaşımlarını temel alır. Ruby on Rails, David Heinemeier Hansson tarafından...

Rails, Ruby, Yazılım, ActionController, ActionView, ActiveRecord, MVC, Taslak madde