Conjure

Conjure

1. anlamı (f). büyü yoluyla (ruh veya cin) çağırmak. conjure up büyü kuvvetiyle meydana koymak ; zihinde bir fikir veya hayal uyandırmak; bir yolunu bulmak. conjuror, -er i sihirbaz, büyücü, hokkabaz.,conjure hokkabazlık yap.
2. anlamı hokkabazlık yapmak. el çabukluğu ile çıkarmak.

Conjure

Conjure tanım:

Kelime: con·jure
Söyleniş: transitive sense 2 and intransitive senses 'kän-j&r also 'k&n-; transitive sense 1 k&n-'jur
İşlev: verb
Türleri: con·jured; con·jur·ing /'känj-ri[ng], 'kän-j&-, 'k&nj-, 'k&n-j&-; k&n-'jur-i[ng]/
Kökeni: Middle English, from Old French conjurer, from Latin conjurare to swear together, from com- jurare to swear -- more at JURY
transitive senses
1 : to charge or entreat earnestly or solemnly
2 a : to summon by or as if by invocation or incantation b (1) : to affect or effect by or as if by magic (2) : IMAGINE, CONTRIVE -- often used with up we conjure up our own metaphors for our own needs -- R. J. Kaufmann (3) : to bring to mind words that conjure pleasant images
intransitive senses
1 a : to summon a devil or spirit by invocation or incantation b : to practice magical arts
2 : to use a conjurer's tricks : JUGGLE

Conjure

İngilizce Conjure kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. conjurar, exorcizar; llamar por medios mágicos, invocar

Conjure

İngilizce Conjure kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. conjurer

Conjure

İngilizce Conjure kelimesinin Almanca karşılığı.
v. beschwören, innig bitten

Conjure

İngilizce Conjure kelimesinin İtalyanca karşılığı.
v. evocare; rievocare; far apparire come per incanto; scongiurare

Conjure

İngilizce Conjure kelimesinin Portekizce karşılığı.
v. invocar; encantar; conjurar; implorar, suplicar, apelar

Conjure

f. yalvarmak, rica etmek; ruh çağırmak; büyülemek, yolunu bulmak, hokkabazlık yapmak, afsunlamak

Conjure

Fransızca Conjure kelimesinin İngilizce karşılığı.
[conjuré (m) n. conspirator, person who plots to do evil, person involved in a conspiracy

Conjure

İngilizce Conjure kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ww. afsmeken, bezweren, aanroepen

Conjure

v. implore, appeal; invoke, summon; perform magic, bewitch
v. conjure, implore, stave off
n. conspirator, person who plots to do evil, person involved in a conspiracy

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.