Constantinos Stephanopoulos

Kısaca: Constantinos (Costis) StephanopoulosYunanistan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný(Atina Haber Ajansý)Constantinos Stephanopoulos Yunanistan cumhurbaþkanlýðýna ilk kez 1995'te seçilmiþ, daha sonra, 8 Þubat 2000'de bu göreve yeniden getirilmiþtir.1926'da Patras'ta doðmuþtur. ...devamı ☟

Constantinos (Costis) Stephanopoulos Yunanistan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný (Atina Haber Ajansý)

Constantinos Stephanopoulos Yunanistan cumhurbaþkanlýðýna ilk kez 1995'te seçilmiþ, daha sonra, 8 Þubat 2000'de bu göreve yeniden getirilmiþtir.

1926'da Patras'ta doðmuþtur.

Stephanopoulos bir savcýdýr. Mesleki kariyerinde önemli bir yer tutan Atina Üniversitesi hukuk bölümünden mezun olmuþtur.

1964 yýlýnda Ulusal Radikal Birlik'ten Yunan parlamentosu üyeliðine seçilen Stephanopoulos, on yýl sonra Yeni Demokrasi'ye (ND) katýlmýþ ve bu hareketin merkez komitesine ve parti sözcülüðüne seçilmiþtir. 1985 yýlýnda Stephanopoulos ND'yi terk etmiþ ve Demokratik Yenilenme Partisi'nin (DHANA) kurucusu olmuþtur. 1994'te DHANA'yý daðýtmýþ, ve partisinin Avrupa Parlamentosu'nda temsil hakký kazanamamasý dolayýsýyla siyaseti býrakmaya karar vermiþtir.

1995 yýlýnýn Mart ayýnda Stephanopoulos ilk kez cumhurbaþkanlýðýna seçilmiþtir. Bu göreve Siyasi Bahar Partisi (Politiki Anixi) tarafýndan aday gösterilmiþ ve adaylýðý iktidardaki PASOK (Panhellenik Sosyalist Hareket) tarafýndan da desteklenmiþtir. 2000 yýlýnýn Þubat ayýnda Yunan parlamentosu onu yeniden cumhurbaþkanlýðýna seçmiþtir. Bu son seçimlerde Yunan parlamentosundaki iki büyük parti de Stephanopoulos'un adaylýðýna destek vermiþtir.

Kariyeri boyunca ticaret bakaný (1974), içiþleri bakaný (1974 - 1976) sosyal hizmetler bakaný (1976 - 1977) ve cumhurbaþkanlýðý bakaný (1977-1981) olarak görev yapmýþtýr.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.