--}}

Constellate

Diğer anlamları

Constellate

Constellate tanım:

Kelime: con·stel·late
Söyleniş: 'kän(t)-st&-"lAt
İşlev: verb
Türleri: -lat·ed; -lat·ing
transitive senses
1 : to unite in a cluster
2 : to set or adorn with or as if with constellations
intransitive senses : CLUSTER


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.